Az EU-bővítés dinamikája, kihatásai és tanulságai Közép-Kelet-Európában (DILEUCE) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Az EU-bővítés dinamikája, kihatásai és tanulságai Közép-Kelet-Európában (DILEUCE)

Az EU-bővítés dinamikája, kihatásai és tanulságai Közép-Kelet-Európában (DILEUCE)

A projektum különböző kutatási területeken és különböző európai régiókban tevékenykedő szakértők bevonásával elemezni hivatott a közép-kelet-európai új EU-tagállamok és tagjelöltek összetartó erejének (kohéziójának) három fő elemét az 1989 és 2011 között eltelt időszakban: a politikai, társadalmi és gazdasági folyamatokat. A projektum célja a KKE-i régióban zajló folyamatok összehasonlító, interdiszciplináris megfigyelése eredeti modellek és paradigmák felállításával, melyek segítségével megmutatkoznak a legfontosabb politikai, társadalmi és gazdasági jelenségek indikátorai. Ezáltal nyomon követjük majd az EU-bővítés egymást követő hullámait, valamint a csatlakozás kihatását az érintett országok fejlődésére. A projektum során mélyreható országelemzések készülnek majd, melyek alapján kirajzolódhatnak azok a jövőbeli politikai irányok, amelyek támogatják az integrációs folyamatot a régió országain belül és államközi viszonylatban, de tanulságokkal szolgálhatnak az unió egészére nézve is. A projektum tehát a jövő felzárkóztató politikáját hivatott elősegíteni a 2011 utáni időszakban és támpontokat nyújt a 2020-ig tervezett további bővítési folyamat fő politikai irányvonalainak és a megfelelő fejlesztési stratégiáknak a kidolgozásához.
CímkézveKutatás
Kezdés éve2011-01
Befejezés éve2013-12
RészlegAz EU-bővítés dinamikája, kihatásai és tanulságai Közép-Kelet-Európában (DILEUCE)
ProgramvezetőTóth Károly
RésztvevőkLelkes Gábor, Öllös László, Lampl Zsuzsa, Haraszti Ildikó, Szarka Krisztina, Kardosová Ľuba
Idei terv

Országos és nemzetközi viszonylatban is hasznosítható, politikai és akadémiai felhasználásra alkalmas új kutatási eredmények, melyek

  1. elősegítik a tényeken alapuló politizálást
  2. új, értékes ismeretekkel szolgálnak a politika és a tudományos körök részére
  3. véleményformáló információkat nyújtanak a nagy nyilvánosság tájékoztatására

Eddigi eredmények

Cikkek, könyvfejezetek, internetes honlap (uniós és globális médiamegjelenések: EU Observer, Euronews, The European Voice, stb.)

Forrásként felhasználhatók az 1989-ről szóló, elbeszélt történelem-kötetek bizonyos részei és egyéb esszék, tanulmányok, elemzések és felmérések. 

Képek és egyéb dokumentumok a 1989-ből és az azt követő, 2011-ig tartó időszakból

Szemináriumok, workshopok, zárókonferencia

A Fórum Intézet egy tekintélyes szakmai közösség tagjaként nemzetközi hírnévre tehet szert. A projektumban való sikeres részvétel további távlatokat nyithat anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt.

Partnerintézmények

14 egyetem és tudományos intézmény 12 országból. Koordinátor: Skócia – Aberdeen-i Egyetem. További résztvevő országok: 4 csoport a régi EU tagállamokból került ki (Nagy-Britannia (az Oxford XXI és Skócia), Ausztria, Dánia), további 10 a 2004-ben csatlakozott tagállamokból (Litvánia, Magyarország (TARKI), Csehország (Károly Egyetem, CSTA), Szlovákia (Fórum Intézet)), ideértve a 2007-ben csatlakozó két országot (Románia, Bulgária), valamint az EU-tagság várományosait (Horvátország, Macedónia és Törökország).