Az európai identitás – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Az európai identitás

Az európai identitás

A program azt vizsgálta, hogy vajon lehetséges-e olyan közös identitás megalkotása az Európai Unión belül, amelyik hatékony, a homogén nemzetállamoknál hatékonyabb politikai közösséggé tehetné az EU-t. A vizsgálat kitért a jelenlegi válság okaira, a felvilágosodás kapcsán kialakult modern nemzeti identitásra, a korábban domináns vallásira, valamint persze az új lehetséges komponenseire. A kutatás további témái: ha a nemzet kérdésében nem létezik egyetemes emberi mérce, akkor megszületik-e a nemzeti relativizmus, a korábbi állapot kritikája, az absztrakt ember kérdésköre,   az európai összetartozás, az alkotmányos patriotizmus és a komplex identitás között feszülő ellentmondások vizsgálatai, valamint a szlovákiai magyarok sajátos kisebbségi önazonosságának és az európaiak lehetséges identitásformái közt kialakuló és kialakítható kapcsolat.  Külön problémakörként jelent meg a különbség, az új azonosságok és a hasonlóságok kérdésköre Európa nyugati és középső része közt, a nemzetállamok és az Európai Unió közti értékrendi feszültségek, valamint Európa globális lemaradása. Ezt követte  az európai identitáslehetőségét és formáit vizsgáló kutatás.  Legfontosabb témái a nemzeti elválasztás, és együttműködés valamint a megörökölt identitásformák kritikája,  a különbség az egyes nemzeti identitások közt és kapcsolódásaik normatív értékekre támaszkodó pontjai között.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2014-01
Befejezés éve2018-12
RészlegSzociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege
ProgramvezetőÖllős László
Eddigi eredmények

Öllös László: Národná spolupráca národná odluka v Európe. In Ján Králik, Zuzana Kulašíková, Miroslav Novák a kol. Nové fenomény v současné politice.  Machiavelli Press, Praha 2017. 106-115 p. ISBN 978-80-88147-07-7

Öllös László: Možnosť a potreba kritiky. In Daniel Dobiáš, Gabriel Eštok, Soňa Dobiášová (eds.): Občianská spoločnosť. Kam kráčas demokracia.  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 2018. 77–87. p. ISBN 978-80-8152-655-8

Öllös László: Európska identita – súbor otázok. In.: Zsuzsanna Lampl (ed.): Fórum spoločenskovedná revue. Fórim inštitút pre výskum menšín, Šamorín 2018. 113-124. p. ISBN 978-80-89978-02-1

Öllös László: Pokušenie zaostávania. In.: Zuzana Poláčková – Radoslava Brhlíková a kol.:              Národnoštátne záujmy v postintegračnom období. Univerzita Konštatntína Filozofa v Nitre, 2017, 14–33. p. ISBN 978-80-558-1246-5

Öllös László: Identita strednej a západnej Európy. In.: Tomáš Koziak, Gabriel Eštok, Alexander Onufrák (eds.)  Kríza parlamentarizmu? Kam kráčaš demokracia. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 2017. 229–238. p., ISBN 978-80-8152-540-7

Öllös László: Az európai önazonosság kérdéseinek egyik csoportja. In.: Fórum Társadalomtudományi Szemle.  Fórum Kisebbségkutató Intézet, Šamorín. XIX. évfolyam, 2017/3. 3–14. p., ISSN 1335-4361