BiblioNet – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

BiblioNet

Első ízben kerül sor olyan könyvtárak közti együttműködésre, amely a határmenti térség könyvtárai szakmai együttműködésének koordinálását, a technikai fejlesztések összehangolását, az internetes hozzáférést és a térségre vonatkozó irodalom szakszerű és szisztematikus digitalizálását jelenti.

A projekt fő célja:

 • a határ menti települések lakói közötti kapcsolat erősítése a kultúra eszközeivel;
 • a határ menti könyvtárosok együttműködésének erősítése, a 21. századi elvárásoknak megfelelő szakmai kompetencia kialakítása konferenciák, workshopok, tapasztalatcsere látogatások segítségével;
 • a Kisalföldi Tudástár portálon működő Online vetélkedő szoftver segítségével nemzetek közötti vetélkedő lebonyolítása, a két ország kulturális értékeiből, a vonatkozó térség helytörténetéből.

Célja, hogy

 • Az olvasók minél szélesebb körben jussanak hozzá a könyvtárak gyűjteményeihez.
 • Digitalizálva és az interneten elérhetők legyenek azok a tartalmak, amelyek a könyvtárakban a térségre vonatkoznak.
 • A szakmai találkozók szervezése elsősorban a térség települési könyvtárai számára.
 • A könyvtárosok és a térség könyvtárai munkájának a kölcsönös megismerése.
 • Technikai fejlesztés és a vonatkozó irodalom digitalizálása.

A határ két oldalán olyan fontos közgyűjtemények találhatók, amelyek értékes állománya a másik ország lakóinak szinte elérhetetlenek voltak idáig. Az Internet lehetőségeinek kihasználásával és a könyvtárakban dolgozó munkatársak felkészítésével ez a korlát lebontható lehet a jövőben. Modern szoftverek segítségével lehetőség nyílik a régió két vezető intézményét közös hálózatba kapcsolni és a digitalizált tartalmakat közös rendszerben szolgáltatni, kereshetővé tenni. A projekt eredményeként egységes digitalizálási és feldolgozási irányelvek és folyamatok jönnek létre, így lehetővé válik, hogy a digitális repozitórium tartalma az európai digitális könyvtárban, az Europeanában is elérhető legyen.

A projektum tehát egyrészt humán erőforrás-fejlesztést, másrészt bizonyos technikai jellegű fejlesztést céloz meg. Ezek összehangolása és hatékony kihasználása a térség (elsősorban a fiatal nemzedékek) olvasóit szolgálja majd a jövőben, illetve a világ bármely pontjáról elérhetővé válnak a térség helyismereti dokumentumai.

CímkézveWEB-oldal
Kezdés éve2012-09
Befejezés éve2014-01
RészlegBibliotheca Hungarica
ProgramvezetőSebő Beáta
RésztvevőkKonkoly László, Nagy Myrtil
Idei terv

Terv

 • a határmenti kulturális együttműködés kialakítása, amely hosszú távon jobb
  feltételeket biztosít a két régió (Szlovákiában elsősorban a Dunaszerdahelyi
  Sopron megye térsége)  kulturális szakembereinek, különösena könyvtárosainak szakmai együttműködéséhez.
 • a  határ menti települések lakói közötti kapcsolat erősítése a kultúra eszközeivel;
 • a 21. századi elvárásoknak megfelelő szakmai kompetencia kialakítása konferenciák, workshopok, tapasztalatcsere látogatások segítségével;
 • a Kisalföldi Tudástár portálon működő Online vetélkedő szoftver segítségével nemzetek közötti vetélkedő lebonyolítása, a két ország kulturális értékeiből, a vonatkozó térség helytörténetéről.
Eddigi eredmények

A projektum eredményei:

–         Könyvtárak közötti együttműködés – a határ menti térség könyvtárosainak szakmai továbbképzése. 4 workshop megrendezésére került sor:

 • workshop 2012. november 27-én volt Somorján, amelyen a Kisalföldi Tudástár (KITUD) portálról elérhető Közös Katalógus bemutatása, keresési lehetőségeinek ismertetése, csatlakozási lehetőségek a közös katalógushoz; továbbá a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Kisalföldi Személyi Adatbázisának és OPAC-os kereső felületének használata, A Fórum Kisebbségkutató Intézet repozitóriumának bemutatása kapott teret.
 • workshop 2012. december 13-án volt Győrben, amelyen az elektronikus dokumentumok létrehozása, kezelése, feldolgozása, szolgáltatása, könyvek és egyéb dokumentumok digitalizálása és feldolgozása, elérhetővé tétele az interneten, a Jadox rendszerben történő könyvtárépítés volt a téma.
 • workshop 2013. március 26-án volt Somorján. Témái: A KITUD portálon elérhető Győr-Moson-Sopron megyei wiki bemutatása, szócikkészítés szabályai; elektronikus dokumentumok létrehozása, kezelése, feldogozása, szolgáltatása, munkafolyamatok szabályozása; KiTUD portál fejlesztése és szlovákiai használhatósága.
 • workshop 2013. november 28-án Győrben került megrendezésre. Témái: A KITUD portál új szolgáltatásainak bemutatása, könyvtárközi kölcsönzés a portálon keresztül; A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Digitális Könyvtárának (JaDOX) új szolgáltatásai; az Europeana – Európa ingyenes digitális könyvtára és csatlakozási lehetőségek.

–         Digitális könyvtárak szakmai konferenciára került sor 2013. április 23-án Somorján, ahol a  szélesebb nyilvánosság számára (kb. 50 fő) tartottak előadást az olvasás, a szövegértés képességeinek fejlesztéséről (Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna); helyzetképet kaptunk a szlovákiai magyar sajtótermékek bibliográfiai feldolgozásáról és a Szlovák Nemzeti Könyvtár „Digitális könyvtár, digitális archívum” (DIKDA) projektjéről (Bereck Zsuzsanna); a digitalizáció szerepéről a helytörténetkutatásban, digitális emlékezet (Nagy Attila); a Szlovákiai Magyar Adatbank gyakorlati felhasználásáról a határ mindkét oldalán (Konkoly László).

–         Dunán innen Dunán túl – 5 hétig tartó kétnyelvű  online vetélkedő megszervezése a két ország kulturális értékeiről, helytörténetéről. 86 fő regisztrált a játékra. A nyertesek 2013. június 22-én közös kiránduláson vettek részt, és megtekintették  a két régió legfontosabb kulturális értékeit.

–         A Kisalföldi Tudástár portál szolgáltatásainak bővítése, szlovák nyelvre fordítása.

–         Duna Menti Közös Katalógus létrehozása, működtetése. A katalógus jelenleg 10, szlovák és magyar könyvtár bibliográfiai rekordjait tartalmazza példányadatokkal együtt. A keresőűrlapon egyszerű és összetett keresés mellett böngészésre van lehetőség. Online elérhetősége: http://kitud.kkmk.hu/web/guest/katalogus

–         A Fórum Kisebbségkutató Intézet Digitális Könyvtárának honlapján 39 Csallóközről  szóló kiadvány (több mint 10 000 oldal) a JaDoX elektronikus dokumentumkezelő rendszerben metaadatokkal ellátva kereshetők, böngészhetők. Elérhetősége: http://biblionet.foruminst.sk.

A két partner digitalizált dokumentumait az intézmények honlapjairól és a Duna Menti Közös Katalógus felől is el lehet érni. A sajtóanyagok között a Somorja és Vidéke, a Győri Közlöny és a Szabad Polgár évfolyamai és egyes számai kereshetők és megjeleníthetők. A digitalizált tartalmak teljes szövegű keresését is biztosítja a rendszer.

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér honlapjáról elérhető Digitális Könyvtár online elérhetősége: http://katalogus.kkmk.hu/jadox/portal

A zárókonferenciára 2013. december 10-én, Somorján került sor, amelyen  kb. 50 fő vett részt. A zárókonferencián összefoglalót kaptunk a megvalósított eredményekről. Mennyeiné Várszegi Judit , a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, Tudományos, Helyismereti és Különgyűjtemény Osztály vezetője értékelte a könyvtárak közötti együttműködés projekt keretében megvalósított eredményeket. Bemutatta az új Duna Menti Katalógus keresési felületét. Bustya Áron,  a szegedi Mongus Kft. munkatársa bemutatta a megvalósult szofverfejlesztéseket mindkét partnernél. Tolnai Gáborné, a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, Digitális Szolgáltatások Osztály vezetője  ismertette a győri oldalon megvalósult digitalizálási folyamatokat és eredményeket. Végh László, a somorjai Bibliotheca igazgatója pedig a somorjai részen történt digitalizálás menetét, és eredményét részletezte. Mennyeiné Várszegi Judit  és Horváth József , a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér igazgató-helyettese összefoglalta a projekt keretében megvalósult 5 héteg tartó online vetélkedő történéseit, és nyerteseinek megrendezett jutalom-kirándulás programját, helyszíneit.

A konferencia végén a két partner egyeztetést tartott a Biblionet projekt eredményeinek jövöbeni hasznosulásáról a határ mindkét oldalán.

A projektumról szórólap is készült, amelyen megtalálhatók a főbb információk és elérhetőségek, valamint rövid útmutató a könyvtárosok részére a Duna Menti Közös Katalógus használatáról.

http://185.28.144.11:7080/jadox/portal/browser.psml#result_anchor

Partnerintézmények

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér , Győr