Bibliotheca Hungarica dokumentációs tevékenysége – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Bibliotheca Hungarica dokumentációs tevékenysége

Bibliotheca Hungarica dokumentációs tevékenysége

A könyvtár célja állományainak folyamatos bővítése, feldolgozása, és segítségnyújtás a kutatók számára.

Gyűjteményei:

  1. Könyvek és időszaki kiadványok

A Bibliotheca Hungarica gyűjtőkörét az egykori Csehszlovákia, mai Szlovákia területén 1918-tól magyar nyelven, ill. egyéb nyelveken kiadott, a szlovákiai magyar kisebbség történetével, művelődésével, társadalmi és politikai életével foglalkozó monográfiák, tanulmánykötetek, valamint a szlovákiai magyar szépirodalom termése alkotja. A könyvtár jelentős részét képezi a kézikönyvtár, amely hazai, illetve külföldi hungarológiai diszciplínák műveléséhez szükséges alapmunkákon, kézikönyveken kívül, a kisebbségek történetével, nyelvével, művelődésével, életével foglalkozó szakirodalmat tartalmazza. A könyvtár könyvállományának harmadik egysége a nemzetiségi könyvtár, amely az egyéb nemzetiségekkel foglalkozó irodalmat gyűjti. A Bibliotheca Hungarica célja ezen állományok folyamatos bővítése és feldolgozása a Huntéka könyvtári program segítségével, amelynek on-line katalógusa segítségével elérhetővé válik az interneten is a kutatók számára.

A könyvtár egyre gyarapodó részét képezi a különböző hagyatékokból hozzánk került könyvek csoportja. Ezek rendszerezése, témakörök, kiadók szerinti besorolása, majd adatainak számítógépes feldolgozása folyamatos munkát igényel.

2. Folyóirattár

Gyűjteményünkben az 1918–1945 közötti időszakból kb. 90 szlovákiai magyar folyóirat, az 1949-től napjainkig terjedő korszakból pedig mintegy 378 központi és regionális sajtótermék található. A kurrens folyóiratok új számainak archiválása, a hagyatékokból, ajándékokból beérkező régebbi számok feldolgozása, és ezek folyamatos feldolgozása a Huntéka program segítségével. Fő célkitűzésünk, hogy a már meglévő állomány jelentős részének  metaadatait is feldolgozzuk.

3. Fotoarchívum, CD- és videogyűjtemény

A Bibliotheca Hungarica fotóarchívuma ismert sajtófotósok munkáiból jelenleg több mint 55000 fényképet tartalmaz. A könyvtár fotóarchívumát programszerűen gyarapítja a felvidéki magyar műemlékek és emlékhelyek jelenlegi állapotát ábrázoló képek dokumentálásával is. Jelentős állományt képvisel az egyre bővülő CD- és videógyűjtemény is, amelyek feldolgozása a Huntéka segítségével történik, és a kutatók számára hozzáférhető és kereshető az on-line katalógus segítségével is.

4. Szakdolgozatok gyűjteménye

Szolgáltatásainkat igénybe vevő kutatók szakdolgozataival folyamatosan bővülő állomány archiválása, és adatainak feldolgozása a Huntéka program segítségével történik.

CímkézveDokumentációs tevékenység
Kezdés éve2007-01
Befejezés éve2015-12
RészlegBibliotheca Hungarica
ProgramvezetőVégh László
RésztvevőkRoncz Melinda, Sebő Bugár Beáta
Idei terv

Folyamatos állománybővítés.

Eddigi eredmények

Folyamatos állománybővítés, valamint feldolgozás a Huntéka könyvtári program segítségével.

A feldolgozott állomány elérhető: http://185.28.144.11:8080/monguz/index.jsp?lang=hu&page=search

 

Partnerintézmények

Kiadók