Differenciáltság és homogenizálódás a szlovákiai magyarok 20. századi populáris kultúrájában – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Differenciáltság és homogenizálódás a szlovákiai magyarok 20. századi populáris kultúrájában

Differenciáltság és homogenizálódás a szlovákiai magyarok 20. századi populáris kultúrájában

2014:

Január – február

Kutatás a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban és a somorjai Bibliotheca Hungaricaban. Két világháború közötti szlovákiai magyar tankönyvek tartalmi elemzése.

 

2012-2013:

Kapcsolódó publikáció:

Liszka József: Színpadtól a múzeumig. Egy szlovákiai magyar népi kultúra megkonstruálására tett kísérletek. Acta Ethnologica Danubiana 15 (2013), 193–198. p. ISBN 978-80-89249-69-5

 

2011:

A populáris kultúrát alapvetően tradicionális volta mellett (vagy annak ellenére) az állandó változás, alakulás jellemzi. Ebből adódóan az egyes néprajzi jelenségek, s egyáltalán a parasztság társadalmi helyzetének a változásai, a népi kultúra egészének a periodizációs kérdései igen régóta foglalkoztatják a kutatókat.

Kapcsolódó publikáció:

Liszka József: From Multiplicity toward Homogenization? Some Questions about the Ethnographic Structure of Slovakia’s Hungarians. In A Multiethnic Region and Nation-state in East-Central Europe. Studies int he History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. Editet by László Szarka. New Jersey: Atlantic Research and Publications, Inc. 2011, 297–326. p. ISBN 978-0-88033-690-1 /East European Monographs, No DCCLXXXVII/

CímkézveKutatás
Kezdés éve2008-01
Befejezés éve2008-12
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőLiszka József
Idei terv
 • Ezeket
  a folyamatokat a már elvégzett (és még elvégzendő)
  terepkutatások eredményein túlmenően különféle könyv- és
  adattári dokumentumok segítségével is adatolni, értelmezni
  lehet és kell. Jelen kutatási tervben a következő források
  áttekintését tervezzük:
 • Magyar
  iskolai tankönyvek összehasonlítása (Cseh)Szlovákia,
  Magyarország, ill. Románia és Jugoszlávia viszonylatában.
  Főleg a korabeli (1918–1938; 1938–1945; 1948–1993)
  olvasókönyvek, honismeret, földrajz és történelemkönyvek
  elemzésére kívánok összpontosítani.
 • A
  korabeli sajtó hatása. A különféle ismeretterjesztő cikkek,
  reklámok stb. – amelyek vélhetően vagy kimutathatóan
  befolyásolták a mindennapi életet is – összegyűjtése,
  elemzése.
 • Korabeli
  prospektusok, árukatalógusok elemzése.
 • A
  korabeli (népi) építészet típustervei és azok hatása a
  faluképekre (pl. bányász-kolóniák, ONCSA-házak, cseh-morva
  kolonisták típusházai stb.)
 • A
  Gyöngyösbokréta-mozgalom és (egységesítő) hatása a térség
  folklórmozgalmaira.
Eddigi eredmények

A munka végeredménye a Populráis kultúra (Somorja 2010) cimű kötetben öltött testet.