A szlovákiai magyarok 1938-ban – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A szlovákiai magyarok 1938-ban

A szlovákiai magyarok 1938-ban

A Fórum Intézet kutatási programjának keretén belül az elmúlt három évben intenzív kutatást folytattam a szlovákiai magyarok 1938-as magatartásával, helyzetével kapcsolatban. Ez a kutatás a 2009-es év végére lezárult, miközben a kutatás részeredményeit az elmúlt években több tanulmányban is publikáltam. A 2010-es évben az eddigi kutatásra alapozva egy monográfia kiadását tervezzük.

CímkézveKézirat előkészítése
Kezdés éve2010-01
Befejezés éve2010-12
RészlegTörténeti Kutatások Részlege
ProgramvezetőFórum Kisebbségkutató Intézet
RésztvevőkSimon Attila
Idei terv

A kézirat megszövegezése, a kézirat nyomdai előkészítése

Eddigi eredmények

Simon Attila: Egy
rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban
.
Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010, 320. p.

Simon Attila:
Národnostný štatút z roku 1938 a maďarská menšina.
Fórum spoločenskovedná revue,
2010,
89–115.

Simon Attila: Az
1938-as nemzetiségi statútum és a magyar kisebbség.
Fórum
Tátrsadalomtudományi Szemle
, 2010, 3,
29–52.

Simon Attila: Vplyv
štátoprávnych a politických zmien z konca roka 1938
a začiatku roka 1939 na postavenie maďarskej menšiny (so
zvláštnym zreteľom na bratislavských Maďarov). In Bystrický,
Valerián a kol.:
Rozbitie alebo
rozpad. Historické reflexie zániku Česko-Slovenska.

Bratislava, Veda, 2010, 313-323.

Simon Attila: A szlovákiai
magyarok magatartása az első bécsi döntés idején (Különös
tekintettel Gömör, Nógrád és Hont térségére). In Simon
Attila: Visszacsatolás vagy megszállás. Szempontok az első
bécsi döntés értelmezéséhez.
Balassagyarmat, Nógrád
Megyei levéltár – Selye János Egyetem, 2010. 71-83.

– Simon Attila: A várakozás hetei. A szlovákiai magyarok az első bécsi döntés előtt. Limes, (20), 2007, 2. sz. 7–20. p.

– Simon Attila:  Az 1938-as csehszlovákiai községi választások és a szlovákiai magyar politika. Fórum Társadalomtudományi Szemle (7.) 2006. 1. sz., 111–134. p.
http://www.foruminst.sk/publ/szemle/2006_1/szemle_2006_1_simon.pdf

– Simon Attila: Síppal, dobbal, nagybőgővel – avagy kísérlet a „Felvidék visszafoglalására” 1938. október 5-én. Fórum Társadalomtudományi Szemle (7.) 2006. 4. sz.,145–159. p.
http://www.foruminst.sk/publ/szemle/2006_4/szemle_2006_4_simon-attila.pdf

Egyéb eredmények:

A kötet számos szempontból új elemmel gazdagította a témával kapcsolatos eddigi szakmai ismeretinket, s hozzájárul ahhoz, hogy a szlovákiai magyar kisebbség is jobban megismerje és megértse saját történelmét.
A készülő kötet szakmai vitájára 2010. június 9-én került sor Komáromban. Résztvevők: Popély Árpád, Szarka László, Bárdi Nándor, Filep Tamás Gusztáv, Tóth Károly, Bese László, Simon Attila
Az Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. c. könyv bemutatójára 2010. december 8-án Komáromban, a Prestige kávéházban került sor.

Támogatók

MTA