Esterházy János pályaképe és emlékezete – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Esterházy János pályaképe és emlékezete

Esterházy János pályaképe és emlékezete

Esterházy János pályaképe és emlékezete, A történeti források és a politikus megítélése

A projekt célja az Esterházy János személyével és tevékenységével kapcsolatos források feltárása, összegyűjtése, egy digitális forrásgyűjtemény összeállítása  és mindennek egy webes felületen való közzététele volt. A projektben a 4 partnerintézmény 9 kutatója vesz részt, illetve ehhez még jönnek a technikai és háttérszolgáltatásokat nyújtó személyek.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2012-10
Befejezés éve2013-11
RészlegTörténeti Kutatások Részlege
Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja
ProgramvezetőSimon Attila
RésztvevőkNagy Myrtil, Konkoly László
Idei terv

Simon Attila…..

A digitalizált dokumentumok közzététele a www.liprest.eu oldalon

Eddigi eredmények

1. A projekt egy budapestit workshppal indult, amelyre 2012. október 5-én került sor Esterházy János pályaképe és emlékezete (A történeti források és a politikus megítélése) cím alatt. Ezen a kutatók egy-egy vitaindító előadást tartottak a téma jelenlegi állásáról és a várt tudományos eredményekről. Az eseményen a projektben részt vevő 8 kutató és további 35 főnyi hallatóság vet részt. 2. az Esterházyval kapcsolatos források feltárása 2012. októbere és 2013. júniusa között zajlott az Eterházyval kapcsolatos források feltárása. Ez elsősorban levéltári és könyvtári kutatómunkát jelentett, amelyet a projektben részt vevő 9 kutató különböző helyszíneken végzett. A kutatás legfontosabb helyszínei a következők voltak: Budapest (Országos Levéltár, Országos Széchenyi Könyvtár); Pozsony (Szlovák Nemzeti levéltár, SABA, Egyetemi Könyvtár) Kassa (megyei levéltár), Prága (Állami levéltár, Masaryk intézet, belügyi levéltár), Varsó, Berlin (Bundesrachiv), Róma (az Esterházy család családi hagyatéka). A kutatás során a kutatók több tucat levéltári fondot, napilapok több évfolyamát vizsgálták át, s készítettek ezekről fénymásolatot. 3. A forrásanyag forráskritikája, szelektálása, a regeszták elkészítése. 2013. március – 2013. augusztus A kutatók az általuk fellelt forrásokat megvizsgálták és kiválogatták. A forrásokhoz rövid leírásokat (regesztákat) készítettek, amelyek tartalmazzák a forrás keletkezésének időpontját, helyét, nyelvét, terjedelmét és lelőhelyét valamint a forrás rövid tartalmi leírását. 4. A regeszták angol nyelvre való lefordítása – 2013. július – augusztus. A magyar nyelvű regsztákat angol nyelvre ültettük át, hogy mindenki számára egyformán elérhetőek legyenek. 5. a forrásanyag digitalizálása és a digitális gyűjtemény összeállítása. 2013. március – augusztus. A begyűjtött forrásokat a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársai beérkezésük függvényében folyamatosan digitalizálták és egy digitális forrásgyűjteményt állítottak össze belőle, amelyben jelenleg 289 dokumentum található, amelyek összesen valamivel több mint 1000 oldalt tesznek ki. 6. Zárókonferencia. 2013. szeptember 6-án, Somorján a Fórum Kisebbségkutató Intézetben zajlott a project zárókonferenciája, amelyen a kutatásban részt vevő szakemberek és más meghívott előadók tartottak előadást Esterházy Jánossal kapcsolatban. A konferencián 10 előadás hangzott el. A résztvevők száma 35 volt. A projekt eredményeit bemutatni hivatott honlap: www.liprest.eu

Támogatók

International Visegrad Fund

Partnerintézmények

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont