Folyóirattár – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Folyóirattár

Folyóirattár

A Bibliotheca Hungarica folyamatosan egészíti ki a szlovákiai magyar folyóirat-gyűjteményét. Célja a kurrens folyóiratok új számainak archiválása, a hagyatékokból, ajándékokból beérkező régebbi számok feldolgozása, és ezek folyamatos feldolgozása. Folyamatosan szerezzük be az eddig hiányzó számokat is. Személyesen, telefonon vagy e-mailban tartjuk a kapcsolatot a folyóiratok szerkesztőségeivel.

 

 

 

CímkézveKönyvtári munka
Kezdés éve2011-01
Befejezés éve2017-12
RészlegBibliotheca Hungarica
ProgramvezetőVégh László
RésztvevőkRoncz Melinda, Sebő Bugár Beáta
Idei terv

a feldolgozott adatbázis elérhetővé válik a kutatók számára az Intézet honlapján

  1. A Szlovákiában megjelenő folyóiratok beszerzése.
  2. A számítógépes jegyzék frissítése az interneten és  a HUNTÉKA könyvtári szoftver segítségével.
  3. Folyóiratok archiválása (2017-es év lezárása)
Eddigi eredmények

Jelenleg több mint 180 fajta folyóirat van az 1918–1945 közötti időszakból, ezek évfolyamainak többsége hiányos, egy részükből csupán egy-egy szám található meg állományunkban. 2015-ben megtörtént a levéltárban és a könyvtárban elhelyezett állományrészek tételeinek átellenőrzése, listáinak egyesítése.

Az 1945 utáni időszakból több mint 400 különböző fajta sajtótermék van gyűjteményünkben. A kutatók számára az állomány jegyzékét az https://adatbank.sk/leveltarak/folyoirattar/ oldalon tettük elérhetővé, az adatokat folyamatosan frissítve.

A hazánkban megjelenő magyar folyóiratokon kívül megtalálhatók még gyűjteményünkben a Szlovákiában élő más nemzetiségek által megjelentetett sajtótermékek egyes számai. A 15 fajta nemzetiségi lap nálunk fellelhető lapszámai évfolyamonként kereshető jegyzékben a kutatók számára is elérhető a https://adatbank.sk/leveltarak/nemzetisegi-lapok/ oldalon.

A Szlovákiában megjelenő lapok közül 32 különbözőfajta tartozik gyűjteményünkbe, ezek évfolyamonként kereshető jegyzéke a https://adatbank.sk/leveltarak/szlovak-nyelvu-lapok/ oldalon évente frissül.

Több mint 130 külföldön megjelenő magyar nyelvű lap állományunkban lévő évfolyamainak jegyzéke kutatható a https://adatbank.sk/leveltarak/magyarorszagi-lapok/ oldalon, melyet 2017-ben is a gyűjtemény bővülése során folyamatosan aktualizáltunk.

Partnerintézmények

Szlovákiai magyar folyóiratok szerkesztőségei, községi hivatalok