„Források áramlása a határokon át. Kutatás az EU „határzónáiban” működő etnikai vállalkozásokról és interkulturális együttműködésről” (FORAB) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

„Források áramlása a határokon át. Kutatás az EU „határzónáiban” működő etnikai vállalkozásokról és interkulturális együttműködésről” (FORAB)

„Források áramlása a határokon át. Kutatás az EU „határzónáiban” működő etnikai vállalkozásokról és interkulturális együttműködésről” (FORAB)

Egy kutatói konzorcium a határon átívelő interakciókat és mechanizmusokat vizsgálja majd, amelyek határmódosulást „idéznek elő és képeznek” Európában. A projektum az etnikai vállalkozásokhoz kötődő, a határon átnyúló forrás- és információáramlásból eredő társadalmi összetartó erő és innováció kedvező és kedvezőtlen hatásairól kíván új ismereteket szerezni és közvetíteni.
CímkézveKutatás
Kezdés éve2011-01
Befejezés éve2015-12
Részleg„Források áramlása a határokon át. Kutatás az EU „határzónáiban” működő etnikai vállalkozásokról és interkulturális együttműködésről” (FORAB)
ProgramvezetőTóth Károly
RésztvevőkLampl Zsuzsanna, Lelkes Gábor, Haraszti Ildikó, Szarka Krisztina, Kardosová Ľuba
Idei terv
Kvantitatív (kb. 1000 kérdőív/résztvevős áttekintés) és kvalitatív elemzés (interjúk/célcsoport-beszélgetések) készül majd az EU-tagállamok közti határok mindkét oldalán, a határzónákban (pl. Lengyelország és Szlovákia, Szlovákia és Magyarország, Magyarország és Románia stb. között). Minden partner három esettanulmányt készít, az egyiket a határzóna fő településéről, egyet a zóna egyik mikrorégiójáról és egyet a bevált gyakorlatról (amelyet a kvantitatív kutatás szakaszából meríthet).
Eddigi eredmények

Publikáció: Internetes megjelenés, közös kiadvány(ok)

Kéziratok: Agglonet-kötet (Pozsony agglomerációja)

Konferencián való részvétel: Előadások/beszámolók a kutatás eredményeiről

Ez a projektum a Fórum Intézet távlati kutatási tervei közé általában is besorolható. Lelkes Gábor és Lampl Zsuzsa kutatók jóvoltából számos tanulmány készült (pl. az Agglonet keretében), amelyek kiváló alapul szolgálhatnak vagy részben felhasználhatók és tovább folytathatók a FORAB projektum megvalósítása során. Az eddigi kétoldalú együttműködés Magyarországgal most tovább bővülhet Lengyelország felé. Ezzel újabb távlatok nyílnak az intézet nemzetközi ismertsége és elismertsége tekintetében, de közreműködésünk ebben a projektumban különösen fontos lehet magyarországi kapcsolataink elmélyítése szempontjából, össztársadalmi szempontból pedig a magyar–szlovák határrégióban zajló interakciók megismertetése hozzájárulhat a magyar-szlovák kapcsolatok javításához is.

Támogatók

A Gdański Egyetem

Partnerintézmények

TARKI (Magyarország) + további 10 partner