Identitás- és értékrendkutatás 2018 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Identitás- és értékrendkutatás 2018

Identitás- és értékrendkutatás 2018

A budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézettel közös felmérés fő témái: nemzeti értékrend, nemzeti identitás, nyelvhasználat, a közélet iránti érdeklődés, politikai értékrend, választási hajlandóság és választási preferenciák, nemzeti identitás, történelmi személyiségek és események megítélése, aktuális társadalmi kérdések megítélése, életérzések, életminőség.

A terepkutatás kérdőíves módszerrel zajlott 2018 júniusában. A mintát 800 felnőtt szlovákiai magyar alkotta. A mintavétel nem, korcsoport, iskolai végzettség, valamint településtípus szerint reprezentatív. A lekérdezésre Dél-Szlovákia 16 járásában összesen 120 településen, valamint Pozsonyban és Kassán került sor.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2018-01
Befejezés éve2018-12
RészlegSzociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege
ProgramvezetőLampl Zsuzsanna
RésztvevőkGyurgyík László
Eddigi eredmények

Lampl Zsuzsanna: A 2018-as szlovákiai magyar idenitáskutatás elsődleges eredményei, 2019.
In. Fórum Társadalomtudományi Szemle. – ISSN 1335-4361, Roč. 21, č. 1 (2019), s. 3-27

Lampl Zsuzsanna: A többség szerint magyarnak kell maradnunk. Új Szó, 2018. december 2., https://ujszo.com/kozelet/a-tobbseg-szerint-magyarnak-kell-maradnunk

Lampl Zsuzsanna: Önbizalom idegen nyelven, Új Szó, 2019. február 9, https://ujszo.com/velemeny/onbizalom-idegen-nyelven