Informatikai eszközhasználat-felmérés a szlovákiai magyar iskolákban – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Informatikai eszközhasználat-felmérés a szlovákiai magyar iskolákban

Informatikai eszközhasználat-felmérés a szlovákiai magyar iskolákban

Jelen kutatást egy kérdőíves felméréssel végeztük Szlovákia magyar tanítási nyelvű iskoláiban 2006. áprilisában és májusában.
A felmérés célja az oktatási intézmények internetes és informatikai ellátottságának megállapítása volt egy nagyon változó időszakban. Szlovákia 2004. májusában csat-lakozott az Európai Unióhoz, az iskolákon belül az InfoVek-program keretében a Te-lecommal közösen nagyfokú fejlesztést hajt végre, amelynek eredményeként az isko-lák nemcsak technikai felszereltségükkel, de a világhálóhoz való kapcsolódással is részeseivé válnak az informatikai fejlődés fő irányvonalának.
Kutatásunk éppen ezért a jelenlegi állapot értékelését és elemzését célozta meg.
A felmérésünk során 357 magyar, vagy magyar-szlovák tanítási nyelvű oktatási intézménynek küldtük ki a válaszborítékkal ellátott kérdőívünket 2006. április végén (a kérdőívet lásd a mellékletben). 257 értékelhető kérdőív érkezett vissza, ami nagyon jó eredménynek tekinthető.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2006-01
Befejezés éve2006-12
RészlegInformatikai eszközhasználat-felmérés a szlovákiai magyar iskolákban
ProgramvezetőFórum Kisebbségkutató Intézet
RésztvevőkLelkes Gábor, Tóth Károly
Eddigi eredmények

Megjelent a KATEDRA 2006. szeptemberi és októberi számában

Partnerintézmények

Katedra, Lilium Aurum