Internetes bibliográfiák, repertóriumok, könyvtárkatalógusok – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Internetes bibliográfiák, repertóriumok, könyvtárkatalógusok

Internetes bibliográfiák, repertóriumok, könyvtárkatalógusok

A Fórum Kisebbségkutató Intézet egyik fő kutatási tevékenysége különböző bibliográfiák, repertóriumok összeállítása és megjelentetése. A 2007-es évtől induló internetes portál – a Szlovákiai Magyar Adatbank – egyik fő bázisát is az internetes bibliográfiák, repertóriumok és könytárkatalógusok alkotják. Jelen pillanatig kötet formájában a Miscellanea Bibliothecae Hungaricae sorozaton belül megjelent 9 drb bibliográfia, ezek mindegyike megtalálható az internetes adatbank adatbázisaiban is. Az adatbank adatbázisaiban a publikált bibliográfiákon kívül megtalálható a szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990-2008 közötti időszakból) valamint további 8 kisebb bibliográfia és 4 repertórium. Az intézethez tartozó somorjai Bibliotheca Hungarica és a komáromi Etnológiai Központ teljes könyvállománya is megtalálható kereshető könyvtárkatalógus formájában az adatbank honlapján.

A bibliográfia utolsó frissítése 2009-ben történt, s az adatbázis jelenleg az 1990 és 2008 között megjelent munkákat öleli fel. A 2011-es évben tovább fog folytatódni az adatbázis bővítése. A munka során a 2009-2011-es évek feldolgozása fog megtörténni, s a kiegészítésre kerülnek a már meglévő évek is.

CímkézveAdatbázisok
Kezdés éve2007-01
Befejezés éve2012-12
RészlegDigitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja
ProgramvezetőKonkoly László
RésztvevőkKonkoly László, L. Juhász Ilona, Simon Attila
Idei terv

A bibliográfiák bővítése folyamatos tevékenység.

Eddigi eredmények

Az internetes adatbázisok megtalálhatóak az intézet honlapján Bibliográfiák, Repertóriumok és Könyvtárkatalógusok menüpontok alatt a következő címeken: Bibliográfiák
Repertóriumok
Könyvtárkatalógusok

Tematikus bibliográfiák:

 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1819–2002) (7 megjelent kötet + internetes bővítések)
 • A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája (1918–2000) I., II. kötet (2 megjelent kötet, az Adatbankban a „Könyvtárkatalógusok” címszó alatt található)
 • A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2002) (1 megjelent kötet + internetes bővítés 2008-ig)
 • Szlovákiai magyar református vonatkozású könyvek válogatott bibliográfiája (1990–2007)
 • Csallóközről szóló irodalom bibliográfiája

Életműbibliográfiák:

 • Turczel Lajos – személyi bibliográfia
 • Gyönyör József munkáinak bibliográfiája
 • Szalatnai Rezső hagyatékának válogatott bibliográfiája
 • Vajkai Miklós bibliográfiája
 • Arany A. László bibliográfiája
 • Zalabai Zsigmond személyi bibliográfiája

Repertóriumok:

 • Fórum Társadalomtudományi Szemle repertóriuma
 • Magyar Figyelő repertóriuma
 • A Hét (1986 – 1992) évfolymának repertóriuma
 • Sajtószemle – több szlovákiai magyar folyóirat és lap sajtószemléje 1980–2004 között.

Könyvtárkatalógusok

 • A Bibliotheca Hungarica könyvállománya – könyvtári adatbázis (frissítve 2009. július 27-én)
 • Az Etnológiai Központ különnyomattára
 • Az Etnológiai Központ könyvállománya

A 2010-es évben 1 új bibliográfiával bővült az adatbázis (Zalabai Zsigmond személyi bibliográfiája), amely 650 tételt tartalmaz, valamint 660 tétellel bővült a Szlovákiai magyar összesített néprajzi bibliográfia.

A 2011-es évben nem volt gyarapodás.