Ipoly mente helynevei. Adattár. 1. kötet. Alsó-Ipoly mente helynevei – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Ipoly mente helynevei. Adattár. 1. kötet. Alsó-Ipoly mente helynevei

Ipoly mente helynevei. Adattár. 1. kötet. Alsó-Ipoly mente helynevei

A tevékenység célja az Alsó-Ipoly menti települések (É → D: Ipolyság, Gyerk, Pereszlény, Ipolyvisk, Szete, Lontó, Ipolyszakállos, Ipolybél, Ipolypásztó, Ipolykiskeszi, Szalka, Leléd, Helemba) ma használatos, élő és történeti helynévanyagának adattárba szerkesztése, az adattár megjelentetése. A fenti települések közül néhány ugyan szerepel Jankus Gyula adattáraiban (Az Érsekújvári járás keleti részének helynevei [1988], ill. A lévai járás (Dél-Szlovákia) hét községének helynevei [1994]), ő azonban csak az élő földrajzi neveket gyűjtötte. Az érintett terület nagy részének földrajzi névanyaga azonban még feltáratlan. Adattárunk elsősorban a külterületi helynevekre vonatkozó mai és történeti adatokat szedné lajstromba, az egyes lokalizációs pontokat pedig térképeken ábrázolná.

CímkézvePublikáció
Kezdés éve2011-01
Befejezés éve2011-12
RészlegIpoly mente helynevei. Adattár. 1. kötet. Alsó-Ipoly mente helynevei
ProgramvezetőTörök Tamás
Idei terv

A kutatási terület élő és történeti névanyagát tartalmazó adattár összeállítása, megjelentetése, az egyes települések névanyagát ábrázoló elektronikus térképek készítése.

1. Az összegyűjtött élő és történeti névanyag rendszerezése

2. Az adatok feldolgozása

3. Elektronikus térképek készítése

4. Az adattár (kézirat) véglegesítése, szerkesztés

5. A kézirat nyomdai előkészítése, korrektúra

6. A kiadvány megjelentetése