„Ivágyó, Turecká, Hodža-Rabina, Esztéká…” 100 év változásainak hatásai Rudna földrajzi neveire és térhasználatára – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

„Ivágyó, Turecká, Hodža-Rabina, Esztéká…” 100 év változásainak hatásai Rudna földrajzi neveire és térhasználatára

„Ivágyó, Turecká, Hodža-Rabina, Esztéká…” 100 év változásainak hatásai Rudna földrajzi neveire és térhasználatára

A szlovákiai magyarok száz évének „rekonstrukciós” kutatásai keretébe illeszkedik a projektum, amely egy adott település (a gömöri Rudna) földrajzi neveinek változásait, s azt az életmódot, mindennapi kultúrát, a térhasználat különböző módozatait vizsgálja, amit ezek a helynevek is visszatükröznek. A projektum két szakaszból áll majd.

A 2021-es év során – a járványügyi helyzet függvényéven folytatódik a terepmunka a településen, melynek során befejeznénk a település helyneveinek és földrajzi neveinek feltérképezését. A kutatás során arra is keressük a választ, hogyan hatottak az államfordulatok és a rendszerváltás, illetve a különféle társadalmi, gazdasági, politikai és ökológiai változások a település lakóinak térhasználatára.

CímkézveKézirat előkészítése
Kezdés éve2019-01
Befejezés éve2021-12
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőL. Juhász Ilona
Eddigi eredmények
  1. Az első szakasz végén résztanulmány
  2. A kérdés monografikus feldolgozása egy kötet formájában 2023 végére.