Kollektivizálás a Duna mentén (Ebed) – etnológiai aspektusok – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Kollektivizálás a Duna mentén (Ebed) – etnológiai aspektusok

Kollektivizálás a Duna mentén (Ebed) – etnológiai aspektusok

A kutatási témát elsősorban a hiánypótlás indokolja, ugyanis az esettanulmányok tekintetében kevés információval rendelkezünk a kollektivizálás (cseh)szlovákiai magyarokra gyakorolt hatásairól. A szövetkezetesítés helyi társadalmi hatásai mindenhol sajátos kontextusban játszódtak le, emiatt a társadalomnéprajzi/szociálantropológiai szemléletmód különös hangsúlyt kap majd. A projekt emellett egy lehetséges többéves kutatás első szakaszának is tekinthető, ugyanis Párkány térségében a jövőben mindenképpen indokolt más falvak (elsősorban Ipolyszalka, ahol a kollektivizálás a szokásosnál is erőszakosabb volt) eseteinek vizsgálata is.

CímkézvePublikáció
Kezdés éve2019-04
Befejezés éve2019-12
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőVataščin Péter
Idei terv

2019 április – 2019 június: előkészítése, felkészülés a konkrét terepmunkára

2019 július – 2019 december: terepmunka (félig strukturált interjúk, oral history, helyi archív anyagok felkutatása, a hangzó anyag leírása, a kollektivizálás emlékeinek fényképes dokumentációja), az eredmények összegzése, értékelése, szükség esetén kiegészítő kutatások, végül résztanulmány megírása

Eddigi eredmények
  1. 2020-ra várható tanulmány (Fórum Társadalomtudományi Szemle)
  2. Az Etnológiai Központban található Néprajzi Adattár és a néprajzi-kultúrtörténeti fényképgyűjtemény bővítése a kutatás anyagának releváns részével