Könyvállomány bővítése – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Könyvállomány bővítése

Könyvállomány bővítése

A könyvtár célja állományainak folyamatos bővítése, feldolgozása, és segítségnyújtás a kutatók számára.

A Bibliotheca Hungarica gyűjtőkörét az egykori Csehszlovákia, mai Szlovákia területén 1918-tól magyar nyelven, ill. egyéb nyelveken kiadott, a szlovákiai magyar kisebbség történetével, művelődésével, társadalmi és politikai életével foglalkozó monográfiák, tanulmánykötetek, valamint a szlovákiai magyar szépirodalom termése alkotja. A könyvtár jelentős részét képezi a kézikönyvtár, amely hazai, illetve külföldi hungarológiai diszciplínák műveléséhez szükséges alapmunkákon, kézikönyveken kívül, a kisebbségek történetével, nyelvével, művelődésével, életével foglalkozó szakirodalmat tartalmazza. A könyvtár könyvállományának harmadik egysége a nemzetiségi könyvtár, amely az egyéb nemzetiségekkel foglalkozó irodalmat gyűjti. A Bibliotheca Hungarica célja ezen állományok folyamatos bővítése és feldolgozása a Huntéka könyvtári program segítségével, amelynek on-line katalógusa segítségével elérhetővé válik az interneten is a kutatók számára.

A Bibliotheca Hungarica könyvállománya 2017-ben több mint 24.000 kötetet tartalmazott. A hozzánk érkező kiadványok feldolgozása folyamatosan történik, amely a könyvtár online katalógusában is nyomonkövethető.

 

 

CímkézveKönyvtári munka
Kezdés éve2011-01
Befejezés éve2017-12
RészlegBibliotheca Hungarica
ProgramvezetőRoncz Melinda
RésztvevőkSebő Bugár Beáta, Vermes Annamária
Idei terv

a feldolgozott adatbázis elérhetővé válik a kutatók számára az Intézet honlapján

Eddigi eredmények
  1. Kapcsolattartás – új kiadványok beszerzése a szlovákiai kiadóktól, tankönyvek, évkönyvek (tájékozódás a kiadók és a terjesztők prospektusaiból, internet); jó kapcsolat fenntartása Szlovákia magyarlakta területeinek könyvtáraival és magyarországi könyvtárakkal (Országos Széchényi Könyvtár, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér).
  2. Feldolgozás a HUNTÉKA könyvtári szoftver segítségével. (tanulmánykötetek, verseskötetek analitikus feldolgozása is)
  3. A törzsállomány feldolgozása az Egyetemes Tizedes Osztályozás szakrendszere szerint történik.
  4. Közhasznú információs szolgáltatás: számítógép-, szkenner-és internethasználat, fénymásolási lehetőség.
  5. Egyéni kérésekre különböző irodalomjegyzékek, helytörténeti bibliográfiák, repertóriumok összeállítása.
  6. A könyvtár a kutatók igényei szerint, személyesen, de akár e-mailen, telefonon, faxon is nyújt információt, küldi a kért dokumentumokat.
  7. Információkat szolgáltat a szlovákiai magyar, de a magyarországi, a határon túli magyarság ügyeivel foglalkozó intézményeknek is.
Partnerintézmények

Szlovákiai magyar kiadók