Kulturális kínálat és fogyasztás – szociológiai felmérés – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Kulturális kínálat és fogyasztás – szociológiai felmérés

Kulturális kínálat és fogyasztás – szociológiai felmérés

A kutatás a dél-szlovákiai magyarok és szlovákok kulturális életének 2007-es vizsgálatából indul ki, s az akkor újonnan felmerült problémák, kérdések egy részére összpontosít. A három fő kutatási kérdés a következő:

– az adott területen levő kulturális intézmények milyen koncepciót követnek, milyen konkrét kulturális lehetőségeket, programokat biztosítanak, kiket céloznak meg velük, mennyire célorientáltak ezek a programok,

– a programok látogatottsága, a velük való elégedettség, a lakosság kulturális igényei,

– a kínálat és a lehetőségek kihasználása, azaz a fogyasztás és az igények ütköztetése.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2012-01
Befejezés éve2012-12
RészlegKulturális kínálat és fogyasztás – szociológiai felmérés
ProgramvezetőLampl Zsuzsanna
Idei terv
  • A kutatási terv elkészítése

  • A dél-szlovákiai magyar kulturális intézmények, kínálatuk, a programok látogatottságának felmérése – módszer: statisztikák és dokumentumok elemzése

  • a kutatási anyag beszerzése

  • elemzés

  • Konkrét földrajzi területen működő kulturális intézmények kiválasztása, megszólítása – módszer: interjú

  • a kiválasztás kritériumainak kidolgozása és ennek megfelelően történő mintavétel

  • interjúterv elkészítése

  • az interjúk lefolytatása

  • az interjúk elemzése