Magyar diplomáciai jelentések a csehszlovákiai magyar kisebbségről 1948−1956 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Magyar diplomáciai jelentések a csehszlovákiai magyar kisebbségről 1948−1956

Magyar diplomáciai jelentések a csehszlovákiai magyar kisebbségről 1948−1956

2008-ban jelent meg az Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948-1956 közötti történetéhez című dokumentumsorozat I. kötete, amely a csehszlovák állami és pártszervek magyar kisebbséggel kapcsolatos dokumentumaiból közölt válogatást. A Fórum Kisebbségkutató Intézet tervei szerint a sorozat II. kötete a prágai magyar nagykövetség és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbséggel kapcsolatos jelentéseiből közöl válogatást.

A projektum célja a magyar kisebbséggel kapcsolatos prágai nagyköveti és pozsonyi főkonzuli jelentések feltárása, másrészt az ez alapján elkészítendő kötet kéziratának összeállítása.

CímkézveKézirat előkészítése / Kutatás
Kezdés éve2010-01
Befejezés éve2010-12
RészlegTörténeti Kutatások Részlege
ProgramvezetőPopély Árpád
Idei terv

A munka elkészítése mindenekelőtt budapesti levéltári kutatásokat igényel. Az átnézendő levéltári fondok közül a Prágai Nagykövetségnek, a Pozsonyi Főkonzulátusnak és a magyar Külügyminisztériumnak a Magyar Országos Levéltárban elhelyezett iratai a legjelentősebbek. A feltárt jelentések lefénymásolását, ill. digitalizálását begépelésük, feldolgozásuk, a kötet kéziratának megszerkesztése követi

Eddigi eredmények

A kézirat elkészítése budapesti levéltári kutatómunkát igényelt, amely során a magyar Külügyminisztérium, a prágai magyar nagykövetség és a pozsonyi magyar főkonzulátus Magyar Országos Levéltárban elhelyezett iratai között kutattam. A magyar kisebbséggel foglalkozó jelentések közül mintegy 250-300-at lefénymásoltam, ill. digitalizáltam. A feltárt dokumentumokból állt össze az Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948-1956 közötti történetéhez c. dokumentumsorozat II. kötetének anyaga, valamint a kötet 74 oldalas bevezető tanulmánya. A kutatás részeredményei a következő tanulmányokban jelentek meg: 1. A magyar diplomácia és a csehszlovákiai magyarság (1948–1956). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2012 (XIV. évf.) 4. szám, 55-82. p.; 2. Maďarská diplomacia a maďarská menšina v Československu v rokoch 1948-1956. Fórum spoločenskovedná revue 2013, 157-182. p.