Magyar és szlovák egyetemisták közéleti kérdésekkel szembeni attitűdjei – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Magyar és szlovák egyetemisták közéleti kérdésekkel szembeni attitűdjei

Magyar és szlovák egyetemisták közéleti kérdésekkel szembeni attitűdjei

A SZK Kormányhivatala által támogatott felmérés célcsoportját 600 magyar és szlovák nemzetiségű egyetemista alkotta, akik a nyitrai Konstantin Egyetemen, a komáromi Selye Egyetemen, és Pozsonyban a Comenius Egyetem magyar tanszékén, illetve más tanszékeken végzik tanulmányaikat.

A felméréssel az ő attitűdjeiket követtük a következő témakörökkel kapcsolatban: a saját közösség különböző formáihoz (család, lokális közösség, nemzet, haza, Szlovákia, Magyarország, Európa) való viszonyulás és ezen közösségekkel kapcsolatos jövőkép, aktuális politikai kérdésekkel kapcsolatos vélemények, életlehetőségekkel, életperspektívákkal kapcsolatos vélemények, attitűdök (családmodellek, demográfiai viselkedés, gazdasági viselkedés).

A felmérés eredményeinek medializációjára és egyéb formában való közzétételére 2018-ban kerül sor.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2017-01
Befejezés éve2017-12
RészlegSzociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege
ProgramvezetőLampl Zsuzsanna
Eddigi eredmények

Lampl Zsuzsanna: Így látják a magyar és szlovák diákok az Európai Uniót. Új Szó, Szalon, 2018. május 13. , https://ujszo.com/kozelet/igy-latjak-a-magyar-es-szlovak-diakok-az-europai-uniot

Lampl Zsuzsanna: Magyar és szlovák egyetemisták értékrendje. Új Szó, Szalon, 2018. augusztus 5. , https://ujszo.com/kozelet/magyar-es-szlovak-egyetemistak-ertekrendje