Magyar képviselők Csehszlovákia parlamentjeiben 1918-1992 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Magyar képviselők Csehszlovákia parlamentjeiben 1918-1992

Magyar képviselők Csehszlovákia parlamentjeiben 1918-1992

A projekt célja a Csehszlovákia fennállása alatti parlamentek (Nemzetgyűlés, Szövetségi Gyűlés, SZNT) magyar parlamenti képviseletének, a magyar képviselők politikai tevékenységének a feldolgozása. A kutatás kitér a csehszlovákiai választási rendszerek, a választások, a pártstruktúra, ezen belül elsősorban a magyar pártok, a parlamentek magyar képviselőinek politikusi, s főleg parlamenti tevékenységének a bemutatására. A kutatómunka az egyes parlamentek gyorsírói feljegyzéseinek és egyéb iratainak feldolgozása mellett prágai és pozsonyi levéltári kutatásokat és a korabeli csehszlovákiai magyar sajtó áttanulmányozását igényli. A kutatás eredményeként elkészülő, a következő években kötet alakjában is megjelentetni szándékozott gyűjtemény a magyar parlamenti képviselők egyfajta kézikönyveként fog szolgálni, amely a kérdéssel foglalkozó írások mellett összefoglalná az egyes képviselők életpályáját, s parlamenti szereplésük, felszólalásaik, interpellációik jegyzékét is tartalmazná.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2021-január
Befejezés éve2021-december
RészlegTörténeti Kutatások Részlege
ProgramvezetőPopély Árpád
RésztvevőkPopély Árpád, Simon Attila
Idei terv

2021. január – február: A kutatás kezdete, az eddig megjelent szakirodalom feldolgozása
2021. március – május: A parlamenti dokumentumok feldolgozása
2021. június – július: Levéltári kutatás Pozsonyban, Prágában és esetleg Budapesten
2021. augusztus – október: A korabeli sajtó feldolgozása
2021. november – december: Az összegyűjtött források tudományos feldolgozása

Eddigi eredmények

A kutatás eredményeit összegző zárójelentés. A kutatás részeredményei tanulmány(ok) formájában lesznek közzétéve, végeredménye pedig a tervek szerint a következő években kötet formájában lát napvilágot.

Támogatók

Kisebbségi Kulturális Alap