Magyar nyelvészeti kutatások – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Magyar nyelvészeti kutatások

Magyar nyelvészeti kutatások

A kutatás Zoboralja földrajzi neveiben végbement változásokat vizsgálja az elmúlt 150-200 évre visszamenőleg. A Felvidéken ilyen irányú kutatások csak egy-egy településsel kapcsolatban történtek, ezért is egyedülálló egy egész tájegység helyneveinek feldolgozása. Munkám három szempontból vizsgálja Zoboralja helyneveit. Megismerkedhetünk a területről készült térképek ortográfiájával (helyesírásával), jelölési sajátságaival; a régebbi magyar és az újabb szlovák elnevezések viszonyával; végezetül a névadás motívumairól, illetve ezek változásáról olvashatunk.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2003-01
Befejezés éve2003-12
RészlegMagyar nyelvészeti kutatások
RésztvevőkTörök Tamás
Eddigi eredmények

Egy kb. 100-150 oldalas monográfia. Olyan Adattár készítése, mely az összegyűjtött névanyagot /térképek, birtoklevelek, szóbeli gyűjtés/, kb.1000 adatot, áttekinthető táblázatban összesíti, valamint térképen ábrázolja. Szakmai megbeszélések és konferenciák szervezése.