Magyarok Szlovákiában 6. Populáris kultúra – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Magyarok Szlovákiában 6. Populáris kultúra

Magyarok Szlovákiában 6. Populáris kultúra

A szlovákiai magyarok néprajza c. monográfia 2002-ben jelent meg (Budapest – Dunaszerdahely: Osiris − Lilium Aurum). A megírás óta eltelt szűk egy évized alatt a szlovákiai magyar (és a nemzetközi) néprajzi kutatás egy sor újabb eredménnyel gazdagodott. Jelen kiadás a 2002-ben megjelentnek egy alapjaiban átdolgozott, a kutatás legújabb eredményeivel kiegészített változata.

CímkézvePublikáció
Kezdés éve2010-01
Befejezés éve2010-12
RészlegMagyarok Szlovákiában 6. Populáris kultúra
ProgramvezetőLiszka József
Idei terv

Könyvtári és levéltári kutatások (Budapest, Pozsony), terepmunka (fotózás Dél-Szlovákiában)

A Magyarok Szlovákiában 6. Populáris kultúra c. kötet kéziratának elkészülte, s a kötet megjelenése.

Eddigi eredmények

A publikáció a szlovákiai magyarok népi/populáris kultúráját tekinti át a régebbi és a legújabb kutatások tükrében. A kutatástörténeti áttekintés után tájegységekre lebontva, a Csallóköztől a Felső-Bodrogközig ismerteti az éppen aktuális kistáj teljes népi/populáris kultúráját. Mindezt, amennyire az előmunkálatok eredményei ezt lehetővé teszik, történeti változásaiban is.

Liszka József: Magyarok Szlovákiában 6. Populáris kultúra. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2010.