Mozaik 2001 (Magyar fiatalok a Kárpát-medencében) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Mozaik 2001 (Magyar fiatalok a Kárpát-medencében)

Mozaik 2001 (Magyar fiatalok a Kárpát-medencében)

Nemzetközi ifjúságkutatás, amely a következő országokban zajlott: Szlovákia, Ukrajna, Románia, Jugoszlávia. A vizsgált témakörök: társadalmi mobilitás, iskolai életút, egzisztenciális helyzet, családi helyzet, munkaerőpiaci jellemzők, társadalmi közérzet, közéleti attitűdök, munkaerőpiaci helyzet, egészség, életmód, sporthoz való viszony, vallásosság, értékrend, kulturális fogyasztás, informatikai ismeretek, nemzeti identitás, magyarországi munkavállalás, NATO-hoz, Európai Unióhoz való viszony.

CímkézvePublikáció / Kutatás
Kezdés éve2001-01
Befejezés éve2002-12
RészlegSzociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege
ProgramvezetőLampl Zsuzsanna, Tóth Károly
RésztvevőkLampl Zsuzsanna, Tóth Károly
Eddigi eredmények

I. Mozaik 2001, Gyorsjelentés, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet Budapest 2002,
II. Előadások:

  1. Magyar és szlovák fiatalok viszonyulása Szlovákia Európai Uniós csatlakozásához. Nemzetközi ifjúsági konferencia, Budapest 2002,
  2. A magyar és szlovák fiatalok nemzeti identitása, más csoportokhoz és egymáshoz való viszonyuk, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2002,
  3. A magyar és szlovák fiatalok nemzeti identitása, más csoportokhoz és egymáshoz való viszonyuk. Családi környezet, életút, esély, nemzetközi ifjúságkutatási konferencia, Románia-Csíkszereda 2002,
  4. A magyar és szlovák fiatalok nemzeti identitása, más csoportokhoz és egymáshoz való viszonyuk. Társadalmi átalakulások, nyelvi változások és a szlovákiai magyarság, nemzetközi tudományos konferencia, Pozsony 2002

III. Média:

  1. Beszélgetés a Mozaik 2001 nemzetközi ifjúságkutatásról – 2002. 3.29. , Pátria Rádió, riporter D. Kovács József,
  2. Beszélgetés a Mozaik 2001 nemzetközi ifjúságkutatásról – Duna TV, 2002. 4.2., riporter Neszméri Sándor, 
  3. A magyar fiatalok értékrendje – riporter Ürge Tamás, Pátria Rádió, 2002. 11. 11., 
  4. Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyar fiatalok drogfogyasztási szokásai, Új Szó, 2002. november, 
  5. Milyen vagy, felvidéki fiatal? – riporter Bernád Emese, Új Nő, 2003. június
Támogatók

Ifjúsági és Sportminisztérium, Miniszterelnöki Hivatal, Oktatási minisztérium, Gazdasági minisztérium, Nemzeti Kulturális Örökség minisztériuma, Szociális és Családügyi minisztérium, Környezetvédelmi minisztérium, Külügyminisztérium

Partnerintézmények

Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, MTA Politikatudományi Intézet, MTA Szociológiai Intézet, Oktatáskutató Intézet, Századvég Politikai Elemzések Központja, KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja (Románia), Csíkszereda, Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány (Románia), Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia Tanszék (Románia), Limes Társadalomkutató Intézet (Ukrajna), Magyarságkutató Tudományos Társaság (Jugoszlávia), Fórum Társadalomtudományi Intézet (Szlovákia)