Nemzeti identitás és nemzetváltás – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Nemzeti identitás és nemzetváltás

Nemzeti identitás és nemzetváltás

A nagy volumenű kutatás a következő részkutatásokat foglalta magába:

  1. lakossági felmérés 3000 válaszadót tartalmazó nem, kor, iskolai végzettség és településszerkezet szerint reprezentatív mintán
  2. 30 mélyinterjú készítése
  3. a civil szektor felmérése, amely két részből állt:
    • intézményi adatlap, amely a civil szervezetek alapadatait tartalmazta azt a célt követve, hogy naprakész adatokkal rendelkezzünk a szlovákiai magyar civil szféráról
    • az egyes szervezetek vezetőivel lefolytatott kérdőíves felmérés, amelynek célja az általunk helyi véleményvezérnek, vagy legalábbis véleményformálónak tartott személyek magyarságképének kutatása volt.
  1. a roma származású magyarok/magyarul beszélő romák létszámának, illetve nemzeti identitásának pontosítását célzó felmérés önkormányzati önkitöltős kérdőívek alapján.

 

CímkézveKutatás
Kezdés éve2012-03
Befejezés éve2015-12
RészlegSzociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege
ProgramvezetőLampl Zsuzsanna, Tóth Károly
RésztvevőkGyurgyík László, Öllös László, Sipos László, Horváth Malvin, Szarka Kriszta
Eddigi eredmények

Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok fogyásának okai és az ifjúság. In. Bali János, Marelyin Kiss József, Hajdu ÁgnesHazatalálók és hazát találók 2 : tanulmányok a külhoni magyar ifjúság helyzetéről. – Budapest : Nemzetstratégiai Kutint, 2017. – ISBN 978-615-5700-18-7, S. 9-54.

Lampl Zsuzsanna: O asimilácii Maďarov, alebo ako sa zriekame večnej klasiky. Civitas, Nitra: Katedra politológie a euroázijských štúdií UKF,  2017/1,  5–7 p.

Lampl Zsuzsanna: Fontos-e a szlovákiai magyar fiataloknak magyarnak lenni és annak maradni? In. Metszetek II. , 78-93. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest 2014, ISBN 978-618-80106-1-0

Lampl Zsuzsanna: Príčiny úbytku Maďarov na Slovensku v  období 1991-2011, Humanum, Miedzynarodowe Studia Spoleczno-Humanysticzne, 2016/2, s. 123-129, ISSN 1898-8431

Lampl Zsuzsanna: Döntenünk kell, kereszttűzben. Katedra folyóirat, 2016/17 – 8. sz., 8. p.

Lampl Zsuzsanna: Magyar vagy szlovák? Új Szó, 2014. január 24.

Lampl Zsuzsanna: Fontos a fiataloknak magyarnak maradni?  Új Szó, 2014. augusztus 11.

Lampl Zsuzsanna: A jövő kulcsa a kisbaba, Új Szó, 2014. december 5.

Lampl Zsuzsanna: A kapocs, ami összeköt avagy megkeveredik-e a fej? www.korkep.sk, 2014. június 9.