Nemzeti populizmus és interetnikus kapcsolatok Szlovákiában – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Nemzeti populizmus és interetnikus kapcsolatok Szlovákiában

Nemzeti populizmus és interetnikus kapcsolatok Szlovákiában

A vizsgálat során arra keressük a választ, hogy milyen kölcsönhatások és összefüggések vannak a nemzeti jellegű populista megnyilvánulások és az etnikai alapon működő előítéletek, sztereotípiák, cselekvési modellek és xenofób attitűdök között.
Választ akarunk kapni arra a kérdésre is, hogy milyen sztereotípiákra épít a populizmus, hogy mik az okai annak, hogy bizonyos régiókban és társadalmi csoportokban jobban érvényesül a populista pártok retorikája, mint más csoportokban és régiókban.
A vizsgálat kiemelten kezeli a nemzeti jellegű populizmus hatását a szlovák–magyar kapcsolatok alakulására, mivel ennek a viszonynak az alakulása döntő módon befolyásolja a többi interetnikus kapcsolat (elsősorban a szlovák–roma) jellegét az országban.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2007-01
Befejezés éve2009-12
RészlegNemzeti populizmus és interetnikus kapcsolatok Szlovákiában
Idei terv

A nemzeti populizmus szlovákiai jelenségének vázlatos elméleti körülírása, szakirodalom áttekintése, bibliográfia elkészítése. Médiamonitorozás és médiaelemzés – a közszereplők nemzeti populista megnyilvánulásai, különös tekintettel a magyar-szlovák viszonyra és a magyar kisebbség megjelenítési módjára.

Írott sajtó, elektronikus média – főleg publicisztikai műsorok. (áprilisig)
A szlovákiai történetében eddig lezajlott választások elemzése, elsősorban a nemzeti populista pártok eredményessége szempontjából, különös tekintettel a dél-szlovákiai, magyarok által lakott régiókra. (áprilisig)
Nemzetközi kollokvium, bemutatkozás, részeredmények, hipotézisek vázolása (2007. november 27.)
Multikulturalizmus kurzus megtartása a nyitrai Nemzetiségi Kultúrák Karán. (2008, 2009. február–június)
Szociológiai fókuszcsoport vizsgálat, előkészítés és lebonyolítás. (2009. január–február)
Eredmények összegzése, feldolgozása. (2009. május–szeptember)

Nemzetközi konferencia – eredmények bemutatása, ajánlások megfogalmazása. (2009. szeptember)
Publikáció elkészítése – magyarul, szlovákul, angolul. (2009. június)

Eddigi eredmények

A kutatás megvalósult, eredménye három kötetben (magyar, szlovák, angol) jelenik meg 2010 elején.