Nemzeti szimbólumok kutatása – kopjafák/emlékoszlopok – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Nemzeti szimbólumok kutatása – kopjafák/emlékoszlopok

Nemzeti szimbólumok kutatása – kopjafák/emlékoszlopok

A szlovákiai magyarság körében egyre nagyobb teret hódít a fából faragott emlékoszlop, a kopjafa, amely tájainkon emlékjelként először 1977-ben jelent meg. A komáromi Etnológiai Központ keretében megvalósult néprajzi kutatások eredményeit 2005-ben egy kötetben összegeztük, s a témával kapcsolatban azóta több tanulmány is megjelent. A kutatás azonban nem zárult le, az újabb kopjafák/emlékoszlopok néprajzi szempontú vizsgálata és dokumentálása tovább folytatódott, mivel egy folyamatosan terjedő és más dimenziókban is megjelenő szimbólumról van szó.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2008-01
Befejezés éve2015-12
RészlegNemzeti szimbólumok kutatása – kopjafák/emlékoszlopok
ProgramvezetőFórum Kisebbségkutató Intézet, Etnológiai Központ
RésztvevőkL. Juhász Ilona
Idei terv

Folyamatos dokumentálás: az írott sajtó és a világháló folyamatos figyelése, a kopjafákkal/emlékoszlopokkal kapcsolatos újabb hírek gyűjtése, fénymásolása, valamint terepkutatás és fényképezés.

A 2005 óta eltelt 10 évben történt változások összegzése és újabb tanulságok levonása egy elemző tanulmányban, 2016-ban.

Eddigi eredmények

Vom Grabmal zum Nationalsymbol. Gedenksäulen und Sperhölzer als Zeichen
nationaler Identität (A sírjeltől a nemzeti szimbólumig. Emlékoszlopok
és kopjafák, mint a nemzeti identitás kifejezői. Összefoglalás. Od
náhrobku po národný symbol. Pamätné stĺpy kopijovité drevené náhrobníky
ako výrazy národnej identity). Acta Ethnologica Danubiana 4 (2002).
67-74. p. 6 ill.
 
L. Juhász Ilona: Fába róva, földbe ütve? A kopjafák/emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál. Somorja – Dunaszerdahely 2005, Interethnica 8. Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó, 289 p. (magyarul)

A „kopjafa-háború”. A szlovákiai hivatalos politika és a szlovákok
viszonyulása egy magyar nemzeti szimbólumhoz, a kopjafához. Nyelvünk és
Kultúránk 35 (2005) 2. sz., 78-85. p.

Emlékoszlopok/kopjafák. A fafaragó állatorvos – Dr. Sidó Szilveszter
emlékjelei. In Vámbéry Antológia 2007. Dunaszerdahely 2007. 69-87. p.
ill.

Síjelből nemzeti szimbólum. A kopjafa mint magyar nemzeti jelkép térhóditása. In Eruditio-Educatio 2 (2007) 1., 45-51. p.

„Kopjafa” versus hagyományos fejfa? (Hagyományőrzés vagy divat?)
Hajdúböszörményi példa. In Ujváry Zoltán (szerk.): Az Alföld vonzásában.
Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére.
Nagykőrös-Debrecen 2007. 499-510. p. ill

L. Juhász Ilona:
Kopijovité/pamätné stĺpy ako prostriedky národného označenia priestoru.
Slovenský národopis 56 (1/2008). 43-54. p. ill.