Nemzetközi folklorisztika-terminológiai konferencia (A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Nemzetközi folklorisztika-terminológiai konferencia (A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései)

Nemzetközi folklorisztika-terminológiai konferencia (A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései)

 

A nemzetközi együttműködés jelentősen megnehezíti a folklorisztikai szakterminológia össze nem hangoltsága. Az egyes európai nemzeti nyelveken ugyanazok a kifejezések sokszor más-más tartalommal bírnak, illetve ugyanazt a tartalmat más-más nyelvi fordulattal fejezik ki. Már magának a folklórnak (és származékainak: folklorisztika, folklorizmus, folklorizáció) sem ugyanaz a jelentése bizonyos európai nyelvvek tudományos (és köznapi) gyakorlatában. Gondot okoznak továbbá a különféle népköltészeti műfajok, az azokon belül használatos folklorisztikai szakkifejezések összevethetőségének, fordításának a nehézségei is. Hasonló problémákba ütközünk, ha a népszokások világának bizonyos jelenségeit takaró nemzeti terminológiákat akarjuk értelmezni, fordítani.

A konferencián elhangzott előadások zöme megjelent az Etnológiai Központ, Acta Ethnologica Danubiana c. évkönyvének 15. kötetében.

A konferenciáról:

Baranyovics Borisz: Konferencia Aktuálne otázky folkloristiky v strednej Európe. Slovenský národopis 61, 2013/2, 190–192. p.

Liszka József: A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései. Eruditio–Educatio 7, 2012/4, 137–138. p. ISSN 1336-8893

CímkézveKonferencia
Kezdés éve2012-10
Befejezés éve2012-10
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőLiszka József
RésztvevőkL. Juhász Ilona, Baranyovics Borisz, Marta Botiková, Hana Hlôšková
Idei terv

Rövid távon a konferencia megvalósulása, hosszabb távon gyümölcsöző nemzetközi együttműködések.

Eddigi eredmények

A konferencia célja ezeknek a problémáknak a jól értelmezhető, pontos körülhatárolása, néven nevezése, egyszersmind egy többnyelvű folklorisztikai szótár előkészületeinek a megteremtése.

Partnerintézmények

Szlovákiai Néprajzi Társaság; Comenius Egyetem Etnológiai és Kultúrantropológiai tanszék; SJE Szociológiai Tanszék