Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi összetétele az 1970. és az 1980. évi népszámlálások adatai alapján

Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi összetétele az 1970. és az 1980. évi népszámlálások adatai alapján

A kutatás célja az 1970. és az 1980. évi népszámlálások községsoros nemzetiségi adatainak a feldolgozása és elemzése a Csehszlovák Statisztikai Hivatal korábban nem publikált adatai alapján.  A kutatás első szakaszában került sor az adatok rendezésére. Ezt követően vizsgáltuk az egyes szlovákiai nemzetiségek összetételét a települések nagyságcsoportjai, a településeken élő nemzetiségek száma, aránya szerint. Továbbá a vizsgált időszakban a településszerkezetben bekövetkezett változásokat is dokumentáltuk. A kutatás eredményeit eddig egy közleményben és egy tanulmányban publikáltuk. 2017-ben tervezzük kutatásunk eredményeit egy kötet keretében is közreadni.

CímkézveAdatbázisok / Kézirat előkészítése / Publikáció
Kezdés éve2016-01
Befejezés éve2017-12
RészlegSzociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege
ProgramvezetőGyurgyík László
Eddigi eredmények

Gyurgyík László: Az 1970-es és az 1980-as évi népszámlálások községsoros adatai. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2016/3. 129-131. o.

Gyurgyík László: A szlovákiai nemzetiségek településszerkezetének változásai az 1970. és az 1980. évi népszámlálás adatai alapján. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2016/4 33-50.o.

Gyurgyík László: Szlovákia lakosságának községsoros összetétele az 1970. és az 1980. évi népszámlálás adatai alapján. Somorja, Régiófejlesztési Központ – Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2017, 200. p. ISBN 978-80-89249-96-1

Gyurgyík László: Zmeny sídelnej štruktúry národností na Slovensku na základe údajov sčítania ľudu v rokoch 1970 a 1980. In Lampl, Zsuzsanna (Ed.): Fórum spoločenskovedná revue 2018. Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín. Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018, 7–22. p., ISBN 978-80-89978-02-1