Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi összetétele az 1970. és az 1980. évi népszámlálások adatai alapján – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi összetétele az 1970. és az 1980. évi népszámlálások adatai alapján

Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi összetétele az 1970. és az 1980. évi népszámlálások adatai alapján

A kutatás célja az 1970. és az 1980. évi népszámlálások községsoros nemzetiségi adatainak a feldolgozása és elemzése a Csehszlovák Statisztikai Hivatal korábban nem publikált adatai alapján.  A kutatás első szakaszában került sor az adatok rendezésére. Ezt követően vizsgáltuk az egyes szlovákiai nemzetiségek összetételét a települések nagyságcsoportjai, a településeken élő nemzetiségek száma, aránya szerint. Továbbá a vizsgált időszakban a településszerkezetben bekövetkezett változásokat is dokumentáltuk. A kutatás eredményeit eddig egy közleményben és egy tanulmányban publikáltuk. 2017-ben tervezzük kutatásunk eredményeit egy kötet keretében is közreadni.

CímkézvePublikáció
Kezdés éve2016-01
Befejezés éve2017-12
RészlegSzociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege
ProgramvezetőGyurgyík László
Eddigi eredmények

Gyurgyík László: Az 1970-es és az 1980-as évi népszámlálások községsoros adatai. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2016/3. 129-131. o.

Gyurgyík László: A szlovákiai nemzetiségek településszerkezetének változásai az 1970. és az 1980. évi népszámlálás adatai alapján. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2016/4 33-50.o.

Gyurgyík László: Szlovákia lakosságának községsoros összetétele az 1970. és az 1980. évi népszámlálás adatai alapján. Somorja, Régiófejlesztési Központ – Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2017, 200. p. ISBN 978-80-89249-96-1

Gyurgyík László: Zmeny sídelnej štruktúry národností na Slovensku na základe údajov sčítania ľudu v rokoch 1970 a 1980. In Lampl, Zsuzsanna (Ed.): Fórum spoločenskovedná revue 2018. Zborník štúdií výskumníkov a výskumníčok Fórum inštitútu pre výskum menšín. Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018, 7–22. p., ISBN 978-80-89978-02-1