Szlovákiai magyar helytörténeti irodalom bibliográfiája – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Szlovákiai magyar helytörténeti irodalom bibliográfiája

Szlovákiai magyar helytörténeti irodalom bibliográfiája

A Bibliotheca Hungarica elsődleges feladatának tekinti a szlovákiai helytörténeti munkák gyűjtését és archiválását. Ezen gyűjtemény adatainak feldolgozása és bibliográfiában történő közzététele elősegítheti kutatóink tájékozódását a gyorsan gyarapodó helytörténeti irodalom felett.

A rendszerváltás után számos jelentős és értékes munka jelent meg magánkiadásban is, ezek egy része szinte egyedül álló módon csak könyvtárunkban található meg Szlovákiában. A bibliográfia összeállításánál törekedtünk a helytörténeti irodalom könyvtárunkból hiányzó köteteinek feldolgozására is, ennek érdekében 2014 folyamán gondot fordítottunk a hiányzó helytörténeti irodalom beszerzésére is.

2014-ben már elkészült az 1990 és 2000 között megjelent helytörténeti irodalom feldolgozása, a 2017-es évben ennek a bibliográfiának a kibővítésére és a 2001 utáni években megjelent kiadványok tartalmi feltárására vállalkoztunk.

Első lépésként sor került a Bibliotheca Hungarica állományának módszeres vizsgálatára, különös tekintettel az 1990-től kiadóknál, illetve magánkiadásban megjelent kötetekre. Év elején megtörtént a kötetek adatainak összegyűjtése, valamint a hiányzó kiadványok beszerzése.

A bibliográfiában rendszerezésre kerültek az állományunkban megtalálható honismereti munkák, falu- és várostörténeti tanulmányok, monográfiák, üzemtörténetek, településhez kötődő kultúrtörténeti, társadalomtörténeti írások, néprajzi tanulmányok, kötetek, stb.

A 2014-ben létrehozott adatbázis a 2017-es évben a vállalt 2001–2016 közötti időszakban kiadott helytörténeti irodalom 761 kötetének bibliográfiai leírásával bővült. Az immáron 1037 tételt tartalmazó adatbázis rekordjai területi-történeti felosztás alapján vannak besorolva (Csallóköz, Mátyusföld, Vág- és Garam köze, Zobor-vidék, Palócföld, Ung-vidék, Felső-Bodrogköz). A tételek bibliográfiai leírása a kiadvány nyelvén készült el, tárgyszavazva minden esetben magyarul lett, a tárgyszójegyzékben szereplő egyes települések magyar megnevezése mellett zárójelben a szlovák megnevezésük is szerepel.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2014-01
Befejezés éve2017-12
RészlegBibliotheca Hungarica
ProgramvezetőVégh László, Roncz Melinda
RésztvevőkRoncz Melinda, Sebő Bugár Beáta
Idei terv

Jan.-jún.: kötetek kiválogatása, rendszerezése, hiányzó kötetek beszerzése

Júl.-szept.: bibliográfiai feltárás

Okt.-nov.: adatbázis létrehozása

– a Bibliotheca Hungarica állományának módszeres vizsgálatára, különös tekintettel az 1990-től kiadóknál, illetve magánkiadásban megjelent kötetekre

– a kötetek adatainak összegyűjtése, valamint a hiányzó kiadványok beszerzése

– bibliográfiában rendszerezésre kerülnek az állományunkban megtalálható honismereti munkák, falu- és várostörténeti tanulmányok, monográfiák, üzem- és iskolatörténetek, településhez kötődő kultúrtörténeti, társadalomtörténeti írások, néprajzi tanulmányok, kötetek, stb.

 

 

Eddigi eredmények

2017-ben a gyűjtemény kiegészült a 2001–2016-os években megjelent kötetek leírásaival, ezek a Bibliotheca Hungaricában nyomtatásban hozzáférhetőek.

A 2014-ben elkészült munka 276 tétele területi-történeti felosztás alapján van besorolva (Csallóköz, Mátyusföld, Vág- és Garam köze, Zobor-vidék, Palócföld, Ung-vidék, Felső-Bodrogköz). A tételek bibliográfiai leírása a kiadvány nyelvén készült el, tárgyszavazva minden esetben magyarul lett. A 276 kiadvány 176 különböző szlovákiai magyar településhez kötődik. A tárgyszavazás során gondot fordítottunk e települések pontos megnevezésére, melyhez az https://telepulesek.adatbank.sk/ oldalon található település-adatbázist használtuk.

A 2014-ben készült bibliográfia az 1990-2000 közötti időszakot öleli fel. 2017-ben célunk a 2001-től 2016-ig megjelent helytörténeti irodalom beszerzése, és adatainak bevitele az adatbázisba. November folyamán megtörtént az év során megszerkesztett tételek adatbázisbavitele, ezzel 761 találattal bővült a már meglévő bibliográfia.

Az elkészült bibliográfia teljes egészében hozzáférhető mutatókkal együtt a Bibliotheca Hungaricában, illetve a kutatók igényeinek megfelelően, egyszerűsített formában a https://adatbank.sk/bibliografiak/az-1990-utan-megjelent-helytorteneti-irodalom-bibliografiaja/ oldalon.

Az adatbázis a https://adatbank.sk/bibliografiak/az-1990-utan-megjelent-helytorteneti-irodalom-bibliografiaja/ oldalon érhető el.

Az 1990-től napjainkig megjelent helytörténeti irodalom bibliográfiája,