Temetőkutatás: a temetők komplex dokumentálása Dél-Szlovákia magyarlakta településein – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Temetőkutatás: a temetők komplex dokumentálása Dél-Szlovákia magyarlakta településein

Temetőkutatás: a temetők komplex dokumentálása Dél-Szlovákia magyarlakta településein

Az Etnológiai Központ egyik fontos kutatási területét képezi a szlovákiai magyar települések temetőinek fokozatos feltérképezése, a temetők komplex dokumentálása.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2012-01
Befejezés éve2012-12
RészlegTemetőkutatás: a temetők komplex dokumentálása Dél-Szlovákia magyarlakta településein
ProgramvezetőFórum Kisebbségkutató Intézet, Etnológiai Központ
Résztvevők2011-ig: L. Juhász Ilona, Nagy Endre, Baranyovics Borisz, Bodnár Mónika, A. Kis Béla, Puskó Gábor, Gecse Annabella, Csontó Péter, Kiss Katalin, Fábri Enikő, Bajzák Viktória, Bajzák Mónika, Bagin Árpád, Juhász Éva,
Idei terv

2012-ben: A temetői adattár bővítése 2 temető komplex dokumentációjával

Egy-egy település temetőjének komplex dokumentálása: fotódokumentáció
készítése valamennyi sírról és a sírfeliratok lejegyzése, részletes
térkép készítése.

Eddigi eredmények

Az elmúlt években 15 Dél-szlovákiai  temető teljes dokumentációja készült el digitális változatban, 12 temető valamennyi sírfeliratának leírása fénykép-dokumentáció nélkül, 110 temetőről pedig részleges hagyományos fotókból álló dokumentáció, s több mint 30 szlovákiai település temetőjében közel ötezer  digitális felvétel készült.
Adattárunk tartalmaz egy olyan fénykép-dokumentációt is, amely 8 európai ország különböző településeinek temetőiből származó 1058 hagyományos felvételt tartalmaz, ezen kívül pedig közel 1500 digitális felvétel is megtalálható, ezek zöme magyarországi, olaszországi és csehországi  temetőkben készült.
 
Eddig publikált eredmények:
 
L. Juhász Ilona: Rudna I. A temetkezési szokások és a temetőkultúra változásai a 20. század-ban. Komárom – Dunaszerdahely 2002.

L. Juhász Ilona: Fényképek a dél-szlovákiai temetők síremlékein és az út menti haláljeleken. In Acta Ethnologica Danubiana 5-6. Komárom 2004.

L. Juhász Ilona: A halállal, halottakkal kapcsolatos hiedelmek és temetkezési szokások. In Viga Gyula (szerk.): Nagytárkány I. Tanulmányok a község  településtörténetéhez és népraj-zához. Povery spojené so smrťou, so zosnulými a pohrebné zvyky (Zhrnutie). Todesglaube, -Brauchtum und Bestattungsgewohnheiten (Zusammenfassung). Fórum Kisebbségkutató Inté-zet. Somorja-Komárom 2006, 431-476. p. ill.

L. Juhász Ilona: A szlovákiai magyar tájak temetőinek kutatása és dokumentálása. Research and dokumentation of Cemeteries in Hungarian territories in Slovakia. Fórum Társadalomtudományi Szemle 7 (2006) 4. sz., 161-168. p. bibl. 166-167. p.

Fotografia pomíku ako médium uchovania lokálnej pamäti. Egy temetői fénykép szerepe a lokális emlkezetben (Összefoglalás). Die Rolle eines
Grabfotos in der lokalen Erinnerung (Zusammenfassung). Acta Ethnologica Danubiana 12 (2010). Az Etnológiai Központ Évkönyve, 111-124. p, ill.

Egy temetői fénykép szerepe a lokális emlékezetben. Fotografia z náhrobníka ako médium uchovania lokálnej pamäti – Resumé. Die Rolle eines Grabfotos in der lokalen Erinnerung- Zusammenfassung. In Krekovičová, Eva – Uhrinová, Alžbeta – Žiláková, Mária (red.): Kontexty identity. Jubilejný zborník na počesť Anny Divičanovej. Az identitás összefüggései. Köszöntő könyv Gyivicsán Anna tiszteletére. Békešská Čaba – Békéscsaba, 2010., 92-106. p., ill.

Karácsony és a halottak emlékezete. Alba Regia 40 (2011), 211-218. p, ill.

Rítusok, jelek, szimbólumok. Somorja-Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet /Notitia Historico-Ethnologica 5./ 2011. 224 p. ill.