Dél-Szlovákia szláv kolonizációja az első csehszlovák földreform keretén belül) – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Dél-Szlovákia szláv kolonizációja az első csehszlovák földreform keretén belül)

Dél-Szlovákia szláv kolonizációja az első csehszlovák földreform keretén belül)

A kutatás célja az első csehszlovák földbirtokreform idején Dél-Szlovákiában lezajlott kolonizáció történetének: okainak, lefolyásának, eredményeinek a feltárása. A kutatás elsősorban a szlovákiai, csehországi és magyarországi levéltári források, valamint a korabeli napi sajtó vizsgálatára épült. A kutatás részeredményei számos tanulmányban és több konferencián is ismertetésre kerültek, a kutatás végső eredményeit pedig egy készülő monográfia foglalja össze.

CímkézveKutatás
Kezdés éve2002-01
Befejezés éve2007-12
RészlegTörténeti Kutatások Részlege
ProgramvezetőFórum Kisebbségkutató Intézet
RésztvevőkSimon Attila
Eddigi eredmények

A témában eddig megjelent tanulmányok:


– Simon Attila: Telepesek és telepesfalvak Dél-Szlovákiában a két világháború között. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008, 286 p. ISBN 978-80-89249-19-0
– Simon Attila: K niektorým aspektom kolonizácie južného Slovenska v období prvej republiky. Historický časopis (55), 2007, č. 2, s. 289-308. p.

– Simon Attila: Etnické aspekty kolonizácie na južnom Slovensku v období prvej republiky. Slovanský přehled. Review for Central and Southeastern European History, r. XCII, 2006, 1. sz.11-24. p.

– Simon Attila: A szlovákiai magyar politika és Dél-Szlovákia két világháború közötti kolonizációja. In Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében (szerk. Bárdi Nándor–Simon Attila). Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006., 261–276. p. http://www.foruminst.sk/publ/disputa/7/disputa7_simonattila.pdf

– Simon Attila: Legionárius telepítések Dél-Szlovákiában a két háború közötti időszakban. Századok, (138.) 2004. 6. sz. 1361–1380. p. http://www.szazadok.hu/archiv/pdf/0406sa.pdf

– Simon Attila: A nemzetállami szempontok érvényesülése az első csehszlovák köztársaságban lezajlott során (Különös tekintettel a Dél-Szlovákiában lezajlott telepítésekre). In Válogatott tanulmányok Szlovákia gazdaságtörténetéhez. (szerk. Jobbágy István). Pont Kutatóintézet, Komárom, 2004. 8–40. p.

– Simon Attila: Telepítések Dél-Szlovákiában a két világháború között. Korall, 2004. december, 18. sz., 30–47 p. http://epa.oszk.hu/00400/00414/00013/pdf/02simon.pdf?contentID=13

– Simon Attila: Cseh és szlovák kolonisták betelepítése Dél-Gömör falvaiba a két háború közötti időszakban. Gömörország, (5.) 2004. 1. sz. 40–45. p.

– Simon Attila: Elképzelések és tervek Dél-Szlovákia szláv betelepítésére az első köztársaságban lezajlott földreform keretén belül. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (5.) 2003, 2. sz.103–118. p. http://www.foruminst.sk/publ/szemle/2003_2/szemle_2003_2_simon.pdf

– Simon Attila: Földreform és kolonizáció, mint a csehszlovák nemzetállam kiépítésének eszköze. In Ablonczy Balázs – Fedinec Csilla (szerk.): Folyamatok a változásban. Teleki László Alapítvány. Budapest. 2005. 161-178. p.

– Simon Attila: Plány na slovanskú expanziu v pohraničných oblastiach Československa. Nacionálne momenty počas realizácie pozemkovej reformy a kolonizácie v medzivojnovom období. In Slovanství ve středoevrpském prostoru. Iluze, deziluze a realita. (Red.: Hrodek, Dominik a kol.). Libri, Praha, 2005. 372–381. p.

Támogatók

Illyés Közalapítvány