Vallási objektumok lokális kontextusban – hogyan „használják” a szakrális kisemlékeket a szlovákiai magyar falvakban? – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vallási objektumok lokális kontextusban – hogyan „használják” a szakrális kisemlékeket a szlovákiai magyar falvakban?

Vallási objektumok lokális kontextusban – hogyan „használják” a szakrális kisemlékeket a szlovákiai magyar falvakban?

Az etnológiai kutatás néhány esetben nem foglalkozik elég részletesen azzal, hogy csoportok és egyének milyen kódon használják a vallási jellegű tárgyakat. A szakrális kisemlékek létrehozása és a hozzájuk kapcsolódó jelenségek gyakran magukba foglalják a lokális/regionális/kisebbségi politikát, a vallási vagy etnikai identitást, de a mindennapi élet struktúráját is, tehát ez minden esetben egy holisztikus jelenségről van szó. Az etnológiai megközelítés mindenekelőtt a kulturális és társadalmi jelenségek kölcsönös kapcsolataival foglalkozik, amely azt jelenti, hogy a szakrális kisemlékek esetében fontos jellegzetességek tudhatók meg nem pusztán csak a hitről, hanem arról is, hogy miként funkcionál egy nemzetiségi közösség napjaink Szlovákiájában. A kutatás konkrét helyszíne két dél-szlovákiai római katolikus falu, az Érsekújvári járásban fekvő Kürt és Ebed. Az alapvető módszertani eljárás etnológiai/antropológiai, amely azt jelenti, hogy a fő cél adatok gyűjtése és elemzése interjúk, fotódokumentáció és résztvevő megfigyelés segítségével.

CímkézveKonferencia
Kezdés éve2018-február
Befejezés éve2018-december
RészlegEtnológiai Központ
ProgramvezetőLiszka József
RésztvevőkVataščin Péter
Idei terv
  1. február – április

a terepkutatás kezdete (terepbejárás, elsődleges fotódokumentáció, interjúalanyok keresése)

  1. április – augusztus:

a kutatás fő része (interjúk készítése, résztvevő megfigyelés stb.)

  1. szeptember – december:

a gyűjtött anyag feldolgozás és a projekt lezárása (tanulmányírás, előadás konferenciákon)

Eddigi eredmények
  1. Legalább két tanulmány, mindenekelőtt magyar, illetve később szlovák vagy angol nyelven is
  2. Legalább egy konferencián előadás Szlovákiában, majd külföldön is (angol nyelven)
  3. Ismeretterjesztő cikkek írása a médiának (Új Szó, Vasárnap stb.).
  4. A komáromi Etnológiai Központ adatbázisának bővítése (Szakrális Kisemlék Archívum és Néprajzi Adattár)