Vizuális kétnyelvűség – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vizuális kétnyelvűség

Vizuális kétnyelvűség

A Fórum Kisebbségkutató Intézet 2010 nyarán felmérést végzett Szlovákia magyar lakta falvaiban a magyar nyelv használatáról, illetve a kétnyelvűségről. A kutatásnak része volt a kétnyelvűség vizuális megjelenésének fotodokumentálása is, amelyet a Diákhálózat aktivistái végeztek a Kétnyelvűség Felmérő Körút (KFK) program keretében. 535 településen több mint 20 000 felvétel készült, ezek közül az adatbázisunk jelenleg több mint 16 000 fényképet tartalmaz településenként, típusonként csoportosítva azokat pontos helymegjelöléssel.

CímkézveAdatbázisok / Dokumentációs tevékenység
Kezdés éve2011-01
Befejezés éve2011-12
RészlegMagyarságkutatás
ProgramvezetőOrosz Örs
RésztvevőkKonkoly László, Szeder László
Idei terv

2010-ben elkészült Dél-Szlovákia (535 település) fotózása emléktáblákról, kétnyelvű feliratokról stb. Ennek a munkának a folytatása lenne a nyár, illetve ősz folyamán Szlovákia azon településein, ahol még van vagy már nincs magyar nyelvű felirat.

Teljes kép a magyar nyelvű feliratokról és emlékhelyekről Szlovákiában. Internetes adatbázis.

  1. Településlista előkészítése
    (május).
  2. Fényképezés
    (június–szeptember).
  3. Adatbázis feltöltése a képekkel
    (október–december).
Eddigi eredmények

A teljes anyag megtalálható a https://adatbank.sk/fotok/vizualis-ketnyelvuseg/ webcímen.