Szlovákiai Magyar Adatbank – adatbank.sk – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Szlovákiai Magyar Adatbank – adatbank.sk

Szlovákiai Magyar Adatbank – adatbank.sk

A Fórum Kisebbségkutató Intézet évek óta dolgozik a könyvtári és levéltári anyagai digitalizálásán, illetve azok internetes megjelenítésén. A program célja a szlovákiai magyarokra vonatkozó történeti, kulturális és társadalmi információk rendszerezett gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása (bibliográfiák, lexikonok, statisztikák, helységnévtárak, térképek, kronológiák, digitalizál könyvek és folyóiratok, vendég honlapok, kutatási adatbázisok, intézményi kataszterek, irodalmi adattár, folyóiratok, tematikus társadalomtudományi kutatási blokkok, fotótár, linktár stb.) és az internetes megjelenítés segítségével ezekhez a kulturális értékekhez való széles körű hozzáférés bebiztosítása

A Fórum Kisebbségkutató Intézet évek óta dolgozik a könyvtári és levéltári anyagai digitalizálásán, illetve azok internetes megjelenítésén. A program célja, hogy bárki hozzájuthasson ezekhez a kulturális értékekhez, ehhez szükséges az adatbázisok átalakítása, keresők és más eszközök kialakítása az interneten.

CímkézveAdatbázisok / WEB-oldal
Kezdés éve2007-01
Befejezés éve2022-12
RészlegDigitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja
ProgramvezetőKonkoly László
Eddigi eredmények

A portál első verziója 2007 decemberétől 2013 októberéig üzemelt egy saját fejlesztésű keretrendszerben. A 2013-as évben sor került a portál teljes átdolgozására és a WordPress CMS keretrendszerre való átkonvertálására. Az Adatbank most már önálló https://adatbank.sk webcímen érhető el. Jelenleg egy WordPress Multisite motor alatt fut, amely segítségével könnyen megoldható az egyes honlapok közötti adatcsere, amely biztosítja az adatok Adatbankba való integrálását. A WordPress felhasználóbarát adminisztrációs felületén keresztül on-line szerkeszthető és bővíthető minden tartalom.

Az adatbank szerkezeti felépítése:

 1. Tudástár
  • Kronológia 1918-tól napjainkig
  • A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona 1918-tól
 2. Gyűjtemények
  • Könyvtári gyűjtemények
   • CD gyűjtemények
   •  Szakdolgozatok
   • Videókazetták
   • Folyóirattár
   • Gramma Könyvtár
   • Csemadok Könyvtár
   • Koncsol László gyűjtemény
   • Tóth–Ozsvald gyűjtemény
  • Hagyatékok
   • Dobos László könyvhagyatéka
   • Id. Tuba Lajos könyvhagyatéka
   • Jakab István könyvhagyatéka
   • Szalatnai Rezső könyvhagyatéka
   • Vigh Károly könyvhagyatéka
   • Arany A. László hagyatéka
   • Gyönyör József iratai
   • Győri Dezső hagyatéka
   • Szabó Rezső iratai
   • Szalatnai Rezső hagyatéka
   • Turczel Lajos levelezése
   • Ungváry Ferenc hagyatéka
   • Varga Sándor iratai
   • Szabó Béla hagyatéka
   • Fábry Zoltán hagyatéka
   • Ébert Tibor hagyatéka
   • Morvay Péter könyvhagyatéka
  • Tematikus gyűjtemények
   • Képzőművészeti katalógusok
   • Kisnyomtatványok
   • Naptárak
   • Plakátok
   • Néprajzi adattár
 3. Könyvtár
  • Bibliográfiák
   • A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990–2008)
   • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia
   • Arany A. László bibliográfiája
   • Csallóközről szóló irodalom bibliográfiája
   • Az 1990 után megjelent helytörténeti irodalom bibliográfiája
   • Gyönyör József bibliográfiája
   • Szalatnai Rezső hagyatékának válogatott bibliográfiája
   • Szlovákiai magyar református vonatkozású könyvek válogatott bibliográfiája (1990–2007)
   • Tőzsér Árpád személyi bibliográfiája
   • Turczel Lajos személyi bibliográfiája
   • Vajkai Miklós bibliográfiája
   • Zalabai Zsigmond személyi bibliográfiája
  • Repertóriumok
   • A Hét (1986–1992) évfolyamának repertóriuma
   • Fórum Társadalomtudományi Szemle I-X (1999-2008) évfolyamának repertóriuma
   • Magyar Figyelő repertóriuma
   • Az Új Élet (1932–1944) évfolyamának repertóriuma
  • Könyvtárkatalógusok
   • Bibliotheca Hungarica
   • Etnológiai Központ
   • Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
 4. Levéltár
  • CSEMADOK – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség
  • Együttélés Politikai Mozgalom
  • MPP – Magyar Polgári Párt
 5. Kép–Hang
  • Képeslaparchívum
  • Fotóarchívum
   • Digitális Emlékezet (digitálisemlekezet.eu)
   • Az Adatbank fotóarchívuma
   • Az Fórum Kisebbségkutató Intézet fotóarchívuma
   • Az Etnológiai Központ DIA gyűjteménye
   • Emlékművek – emlékhelyek – vizuális nyelvhasználat
   • Sociophoto 2012 díjnyertes fotói
  • Hangarchívum
   • Konferenciák, rendezvények hangfelvételei
   • Rádiós beszélgetések közéleti személyiségekkel
   • Nyelvjárás gyűjtések
   • Felmérések, közvéleménykutatások
   • Életútinterjúk, oral history beszélgetések
  • Film- és videoarchívum
   • Fórum Filmek (film.foruminst.sk)
   • A Fórum Intézet YouTube csatornája
   • 1956 – Az elfelejtett forradalom [4K] – A dokumentumfilm [HU/SK SUB]
   • Nyugati Fogságban (A dokumentumfilm) – HU/SK SUB
   • MUSZKAFÖLDÖN – Rövidített, 50 perces változat / SK SUB
 6. Digitális Levéltár
  • Dokumentumok és digitális levéltár
   • Vegyes iratok a szlovákiai magyarok két háború közötti történetéhez
   • Iratok a Kárpátaljai Magyarság Történetéhez 1918–1944
   • Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936
   • Iratok a Felvidék visszacsatolásának időszakából (1938–1945)
   • A szlovák állam időszakának dokumentumai (1939–1945)
   • A Csemadok tagság központi nyilvántartási jegyzéke 1949–1952
   • A lakosságcsere keretében magyarországi áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok névjegyzékei (1946)
   • Iratok a szlovákiai magyarok jogfosztottságának időszakából (1945–1948)
   • Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez I.
   • Az 1956-os forradalom felvidéki visszhangjával kapcsolatos iratok
   • 1968 és a csehszlovákiai magyarság
   • A málenkij robottal kapcsolatos iratanyag
   • A rendszerváltás évei dokumentumokban
   • MPP (Független Magyar Kezdeményezés/Magyar Polgári Párt)
   • ŠTB-ügynökök listája
   • Egyéni hagyatékok, kéziratos anyagok
  • Kisebbségeket érintő jogszabályok
 7. Digitális Tár
  • Digitalizált folyóiratok
   • A Hét 1956–1996
   • Irodalmi Szemle 1958–2014
   • Komáromi Lapok 1918–1943
   • Prágai Magyar Hírlap 1922–1938
   • Szocialista Nevelés 1956–1989
   • Új Szó 1948–2017
   • Új Ifjúság 1952–1989
   • Fáklya 1951–1956
   • Magyar Írás 1932–1937
   • Szabad Földműves 1950–1988
   • Szabad Újság 1991–1993
   • Szabad Kapacitás 1989–1997
  • Digitalizált könyvek
   • Szlovákiai magyar lapok
   • Szlovákiai magyar szépirodalom
   • Szlovákiai magyar irodalomtörténet
   • Néprajzi és történelmi munkák
   • Új mindenes gyűjtemény 1980–1993
  • Digitalizált tartalom
   • Kisnyomtatványok
   • Szakrális Kisemlék Archívum
   • Fábry Zoltán levelezése
   • Digitalizált évkönyvek
  • Digitális tartalom
   • Regionális lapok
 8. Települések (Szlovákia települései)
  • Népszámlálási és települési adatok 1880 és 2011 között
  • Települések közigazgatási hovatartozása 1880 és 2011 között
  • Felvidéki település-mustra (SZMMI adatbázis)
 9. Intézmények, szervezetek
  • Községi hivatalok
  • Csemadok alapszervezetek és területi választmányok
  • Csemadok művészeti együttesek
  • Népművészeti együttesek
  • Könnyűzenei együttesek
  • Kézművesek Adatbázisa
 10. Rendezvények

2022

A 2022-es évben a digitalizálás keretén belül sor került többek között a két világháború közötti időszak egyik legfontosabb regionális sajtóterméke, a Komáromi Lapok 1918 és 1943 közötti példányainak, valamint az Irodalmi Szemle újabb évfolyamainak, a Szabad Földműves Újság 1991 és 1993 közötti számainak és a Szabad Földműves két utolsó évfolyamának a digitalizálására. A projektum eredményeként több mint 34.000 oldalnyi új digitalizált folyóirat került fel a Szlovákiai Magyar Adatbankra, ahol a korábbi tartalmak mellett ez is nyilvánosan kereshető és hozzáférhető bárki számára. (http://adatbank.sk, http://leveltar.adatbank.sk). Ezen kívül a Gyűjtemények közé felkerült 3 új különgyűjtemény is (Koncsol László könyvhagyatéka, Tóth–Ozsvald gyűjtemény kötetei és Morvay Péter könyvtárunkhoz került könyvhagyatéka).

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala az előző év folyamán kezdett foglalkozni a civil regiszter kérdésével: jelenleg nem létezik olyan adatbázis, ami tömöríti az összes kisebbségi vonatkozású civil szervezeteket és társulásokat. Az Adatbankon található intézményi adatbázis csak bizonyos területeket fed le, nem teljes körű inétzményi adatbázis (pl. a Csemadok alapszervezetek, Népmávészeti csoportok és Községi hivatalok). A cél létrehozni egy regisztert, ami alkalmas ezen szerveződések dokumentációjára, elérésére és esetleges bekapcsolásába az érdekérvényesítő tevékenységekbe. A kapcsolódó kutatások 2021 nyara óta folynak, az eredmények publikálása folyamatban van. A Kerekasztal célja, hogy egy olyan adatbázist tárjon a nyilvánosság elé, amely lehetővé teszi a hálózatosodást, a helyi szinten működő szervezetek azonosítását és a partnerek megtalálását, külső szereplőknek is rálátást biztosítva a civil tevékenységekre. Ennek a kutatásnak eredményeként elkészült egy Civil Map elnevezésű bemutató teszt honlap, amely a https://civilmap.adatbank.sk/ címen érhető el.

2021

A 2021-es évben a digitalizálás keretén belül a Szabad Földműves mezőgazdasági szak- és szövetkezeti hetilappal, az Életünk családi hetilappal és a Képes Hét szépirodalmi hetilappal bővült a Digitális Tár. A projektum eredményeként több mint 34.000 oldalnyi új digitalizált folyóirat került fel a Szlovákiai Magyar Adatbankra, ahol a korábbi tartalmak mellett ez is nyilvánosan kereshető és hozzáférhető bárki számára. (http://adatbank.sk, http://leveltar.adatbank.sk). Ezen kívül a Gyűjtemények közé felkerült 3 új személyi hagyaték is (Fábry Zoltán, Ébert Tibor és Szabó Béla hagyatéka).

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala az előző év folyamán kezdett foglalkozni a civil regiszter kérdésével: jelenleg nem létezik olyan adatbázis, ami tömöríti az összes kisebbségi vonatkozású civil szervezeteket és társulásokat. Az Adatbankon található intézményi adatbázis csak bizonyos területeket fed le, nem teljes körű inétzményi adatbázis (pl. a Csemadok alapszervezetek, Népmávészeti csoportok és Községi hivatalok). A cél létrehozni egy regisztert, ami alkalmas ezen szerveződések dokumentációjára, elérésére és esetleges bekapcsolásába az érdekérvényesítő tevékenységekbe. A kapcsolódó kutatások 2021 nyara óta folynak, az eredmények publikálása folyamatban van. A Kerekasztal célja, hogy egy olyan adatbázist tárjon a nyilvánosság elé, amely lehetővé teszi a hálózatosodást, a helyi szinten működő szervezetek azonosítását és a partnerek megtalálását, külső szereplőknek is rálátást biztosítva a civil tevékenységekre.

2020

A WP Multisite keretrendszer és a 2020-ban integrált MongoDB adatbázis megosztás segítségével egyszerűbbé vált az egyes szubdomének közötti adatcsere és a külső független partner honlapok irányába történő adatszolgáltatás. A WordPress felhasználóbarát adminisztrációs felületén keresztül on-line szerkeszthető és bővíthető minden tartalom.

2019

A jelenlegi verzió 2019 decemberétől üzemel. Az Adatbank egy önálló webcímen érhető el: https://adatbank.sk, amelyhez kapcsolódva időközben létrejött több szubdomén is (pl. rendezvenyek.adatbank.sk, telepulesek.adatbank.sk stb.). Jelenleg is egy WordPress Multisite motor alatt fut az összes intézeti honlap, kiegészülve néhány partnerintézmény honlapjával együtt.

2014

 • A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona – szócikkek frissítése és illusztrációs képek feltöltése valamit az internetes kereső optimalizálása és a grafikai elrendezés/megjelenítés módosítása
 • A Könyvtá/Bibliográfiák rovatba felkerült 2 új bibliográfia: Az 1990 után megjelent helytörténeti irodalom bibliográfiája, Tőzsér Árpád személyi bibliográfiája
 • Rendezvények rovat – kereső optimalizálása
 • Látogatottság:  Látogatók: 69.382, Egyedi látogatók: 49.082, Oldalnyitás: 244.542, Napi átlag: 200

2013

 • A Digitalizálás és Internetes Adatbázisok Központjának legfontosabb feladata a 2013-as évben a korábbi portál (Szlovákiai Magyar Adatbank) átépítése volt a legújabb internetes technológiák segítségével. Az állandó tartalombővítés mellett sor került a portál keretrendszerének átalakítására és a Fórum Kisebbségkutató Intézetet tevékenységét és szerkezeti felépítését tartamazó részek leválasztására.
  A régi keretrendszer a váltásig biztonságosan teljesítette feladatát, de a fejlesztés hiányában a hasonló nyílt forráskódú rendszerekkel szemben már elavulttá vált. A nyílt rendszerek nagy előnye, hogy sokkal gyorsabban reagálnak az új internetes trendekre. Példaként lehet említeni a kereső motorok, szociális médiák és a nagy médiamegosztók térnyerését, amik jelentősen megvaltoztatták az információszerzés módját. Ezen tényezők hatására döntöttünk a rendszercsere melett. A szabadon hozzáférhető rendszerek közül a WordPress-t választottuk, amely az egyik legelterjedtebb nyílt forráskódú keretrendszer a világon és hasonlóan az eddigihez ez is PHP és MySQL alapú. Az átépítés egyes fázisai: 1. a portál arculattervének és szerkezetének kialakítása, 2. az egyes modulok leprogramozása, 3. az adattáblák importálása, 4. a szociális háló kialakítása (Facebook, Google+, Twitter), 5. reklám és hirdetések, 6. a Fórum Kisebbségutató Intézet honlapjának kialakítása
 • Októbertől a portál önálló adatbank.sk webcímen érhető el
 • Látogatottság:  Látogatók: 22.522, Egyedi látogatók: 16.325, Oldalnyitás: 111.205, Napi átlag: 100
  (májustól – decemberig)

2012

 • Látogatottság:  Látogatók: 163.860, Egyedi látogatók: 114.507, Oldalnyitás: 669.070, Napi átlag: 449

2011

 • Látogatottság:  Látogatók: 148.212, Egyedi látogatók: 101.629, Oldalnyitás: 689.975, Napi átlag: 406

2010

 • a Google rangsorolásában 2010 januárjától 6-os PageRank
 • 2010 novemberétől néhány adatbázisunk már elérhető szlovák és angol nyelven is
 • Látogatottság:  Látogatók: 125.088, Egyedi látogatók: 87.248, Oldalnyitás: 599.010, Napi átlag: 342

2009

 • Látogatottság:  Látogatók: 156.693, Egyedi látogatók: 107.541, Oldalnyitás: 759.345, Napi átlag: 430

2008

 • Látogatottság:  Látogatók: 209.433, Egyedi látogatók: 149.628, Oldalnyitás: 909.253, Napi átlag: 570

2007

 • A portál első verziója 2007 decemberétől indult, azóta többször átdolgozásra került.
 • Látogatottság:  Látogatók: 66.361, Egyedi látogatók: 49.006, Oldalnyitás: 189.594, Napi átlag: 280
  (májustól – decemberig)
Támogatók

Szülőföld Alap (Budapest), SZK Kulturális Minisztériuma (Pozsony)

Partnerintézmények

eNiton Enterprises, s.r.o., Arcanum (HU), Monguz KFT. (HU)