www.ethnodanubia.eu – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

www.ethnodanubia.eu

www.ethnodanubia.eu

Az Acta Ethnologica Danubiana honlapja. A weblap működtetője a Fórum Kisebbségkutató Intézet.

Acta Ethnologica Danubiana (Komárom–Somorja 2000-től): a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának az évkönyve. Amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrája kutatásának legfrissebb eredményeiről (tanulmányok, kisebb közlemények, könyvismertetések, hírek formájában) számot ad, rendszeresen közöl általában a Duna-medence népeinek népi kultúráját bemutató írásokat is. Különös súlyt helyez az interetnikus kapcsolatok, továbbá a változásvizsgálatok és a szakrális néprajz kutatási eredményeinek a közreadására. A szlovákiai magyar és magyarországi szerzők munkáit rendesen szlovákul vagy valamilyen világnyelven (németül, angolul), a nem magyar szakemberek (főleg szlovákok, csehek, osztrákok, németek) dolgozatait pedig magyarul adja közre. Jelentős az annotációs, recenziós rovata, amely egy-egy számban több tucatnyi közép-európai néprajzi jellegű publikációt ismertet. Szerkeszti Liszka József, a szerkesztő munkatársa L. Juhász Ilona.

CímkézveWEB-oldal
Kezdés éve2017-01
Befejezés éve2018-12
RészlegDigitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja
Etnológiai Központ
ProgramvezetőRyšavý Pál
RésztvevőkLaczkó Sándor, Konkoly László, Liszka József
Idei terv

A terv bővíteni a honlapot a 2018-ban megjelenő új Acta Ethnologica Danubiana 18-as teljes tartalmával.

Eddigi eredmények

2017 őszére a Fórum Társadalomtudományi Szemle mintájára létrejött a az Acta Ethnologica Danubiana webes verziója is. A honlap tartalmazza az eddig megjelent számok teljes tartalmát tanulmányokra lebontva, a szerzők jegyzékét, rovatok, szerzők és megjelenési év szerinti keresést valamint a tanulmányok és cikkek megjelenésével kapcsolatos szerzői útmutatót. Az 5 évnél frissebb évfolyamoknál csak egy rövid részletet tettünk közzé a régebbieknél a tanulmányok és cikkeket teljes terjedelemben olvashatóak. Mivel a nem magyar nyelvű munkáknak nincs fordítása vagy rövid összefoglalója, szükségtelen volt a honlap többnyelvűsítése, ezért ezek a tanulmányok és cikkek is ugyanazon a magyar felületen jelennek meg.

A honlap jelenleg közel 100 szerőtől összesen 350 cikket tartalmaz.