Blahoželanie Lászlóovi Zemanovi

Katedra maďarského jazyka a literatúry Univerzity Komenského, Fórum inštitút pre výskum menšín a Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku Vás srdečne pozývajú na prezentáciu knihy Gymnasiologia spojenú so slávnosťou 75. výročia...
Čítaj ďalej