A magyar nyelvű történelemtanítás helyzete Szlovákiában és a Kárpát-medencében – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A magyar nyelvű történelemtanítás helyzete Szlovákiában és a Kárpát-medencében

A Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Történelemtanárok Társulása a tavalyi évben egy kérdőíves felmérés segítségével felmérte a szlovákiai magyar történelemoktatás helyzetét. A konferencia célja a felmérésből származó eredmények ismertetése és a hazai történelemoktatás legfontosabb problémáinak megoldása volt. A konferencián 40 fő vett részt, többségük Szlovákiából, de érkeztek résztvevők Magyarországról, Ukrajnából, Szlovéniából és Szerbiából is. A konferencia első napján a szervezők által felkért gyakorló tanárok elemezték történelemoktatásunk egyes területeit, s számoltak be tapasztalataikról. A beszámolók során terítékre került az alapiskolák, a gimnáziumok és szakiskolák problémái, valamint a tankönyvek, tantervek és tehetséggondozás kérdése. Nagy érdeklődés kísérte a nyitrai Konstantin Egyetemen megalapított Közép-európai Tanulmányok kara dékánjának, László Bélának a beszámolója a történelemtanár-képzés jövőjéről. Az előadások után a részvevők szekciókban beszélték meg a problémákat és tettek javaslatot azok kiküszöbölésére. Az első napi programot a Történelemtanárok Társulásának közgyűlése zárta. A konferencia második napján a Kárpát-medencei magyar nyelvű történelemoktatás volt a középpontban. A bevezető előadást Szarka László, az MTA Kisebbségkutató Intézetének igazgatója tartotta, aki a történelemtanítás és a kisebbségi lét közötti kapcsolatról beszélt. Miklósi László a budapesti Történelemtanárok Egyletének elnöke a kisebbségek történetének tanításáról tartott előadást. Ezután a különböző országokból érkező gyakorló tanárok beszámolói következtek arról, milyen lehetőségei vannak a magyar nemzeti történelem tanításának az adott országban. A konferencia zárásaként a résztvevők megegyeztek a párbeszéd folytatásában, majd nyilatkozatot fogadtak el a szlovákiai magyar történelemoktatás helyzetéről.

Dátum2004-06-10 – 2004-06-12
HelymutatóSomorja, Park utca 4.
RendezőFórum Kisebbségkutató Intézet
TársrendezőTörténelemtanárok Társulása, Comenius Intézet
RészlegA magyar nyelvű történelemtanítás helyzete Szlovákiában és a Kárpát-medencében