Szlovákiai magyar értelmiségi találkozó – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Szlovákiai magyar értelmiségi találkozó

Az oktatásügy helyzete, különös tekintettel a szakközépiskolák és szaktanintézetek helyzetére. Az értelmiségi találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy a közoktatás elemeként a szakképzés kiemelt fontossággal bír. Szigeti elmondta, mivel csökken a gyereklétszám, a gyengébb képességű tanulók is bejutnak a gimnáziumokba, ezáltal pedig mind kevesebben folytatják tanulmányaikat szakközépiskolákban és szakmunkásképzőkben. Hecht Anna, a Nagyszombati Kerületi Tanügyi Hivatal vezetője szerint a hazai magyarságnak nagyobb beleszólást kellene biztosítani a magyar tannyelvű iskolák sorsába, helyzetük alakításába. Ennek érdekében a füleki országos tanévnyitó előestéjén megalakul egy, az oktatási önrendelkezést elősegítő országos tanács. László Béla, a nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja hangsúlyozta, nagyon erőteljes a szlovákiai magyarság asszimilációja, és ez kedvezőtlen helyzetbe sodorja az iskolákat. László Béla szerint fontos volna a szakkínálat bővítése a középiskolákban, illetve a felsőoktatás iránti igény növelése. Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke szerint a magyar iskoláknak fokozottabb propagációs tevékenységet, vagyis önreklámot kellene folytatniuk évkönyvek és diákújságok kiadásával. A laboratóriumi jelleg ellensúlyozására közéleti szerepvállalásra is törekedniük kellene az iskoláknak. A szlovákiai magyar felsőoktatásban érdekeltek, a honi magyar tanszékek képviselői körében tegnap megállapodás született, megalakítják az Állandó Felsőoktatási Fórumot. A szakmai egyeztető tanács létrehozásáról szóló határozatot a hazai magyar oktatásügy, azon belül a középiskolák és szaktanintézetek helyzetét taglaló, a Fórum Kisebbségkutató Intézetben megtartott szlovákiai magyar értelmiségi találkozón hozták meg. Az ötlet még az előző, április elsején megrendezett értelmiségi találkozón merült fel. A Szigeti László oktatási államtitkár védnökségével megalakítandó fórum alapszabálya vélhetőleg a nyár végére készül el. A perbeszéd helyett a párbeszédet és a hazai magyar felsőoktatási intézmények eddiginél hatékonyabb együttműködését lesz hivatott szolgálni.

Dátum2005-06-17
HelymutatóFórum Kisebbségkutató Intézet, Park utca 4., Somorja
RendezőFórum Kisebbségkutató Intézet, Szlovákiai Magyar Értelmiségi Fórum, Professzorok Klubja, Szlovákiai Magyar Irók Társasága
RészlegSzlovákiai magyar értelmiségi találkozó