A nemzetiségi kérdés helye a prágai tavasz folyamatában – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

A nemzetiségi kérdés helye a prágai tavasz folyamatában

A 2008-as évben emlékezünk meg az 1968-as prágai tavasz folyamatának és erőszakos elfojtásának 40. évfordulójáról. Noha a 68-as reformfolyamat az 1989-es rendszerváltásra is jelentős hatással volt, a korabeli események megfelelő szintű történeti értékelése a mai napig nem történt meg.

Különösen így van ez a prágai tavasz és a nemzetiségi kérdés témakörében, 1968-ban a gazdasági és politikai reformokkal egyenrangú jelentőségű volt Csehszlovákia nemzetei és nemzetiségei közötti viszonyokban lezajlott változás. A közélet liberalizálása ugyanis együtt járt az addig elhallgatott nemzetiségi problémák felszínre kerülésével.
A konferencia elsődleges célja az, hogy a korszak legavatottabb szakértői által kerüljön megvitatásra, milyen szerepet játszott a 68-as eseményekben a nemzetiségi kérdés, s vajon az 1968 októberében elfogadott nemzetiségi alkotmánytörvény előrelépést jelen-tett-e a problémák megoldásában. Fontos témája a konferenciának azok a tapasztalatok, amelyek a máig is aktuális problémák megoldásában felhasználhatóak.
A konferencián a magyar kisebbség 1968-as szerepe mellett foglalkozni kívánunk a  cseh–szlovák viszony alakulásával, a nemzetiségi alkotmánytörvény megalkotásával, a Csemadok autonómiatervezetével, illetve a német, lengyel, ruszin kisebbség és a prágai tavasz viszonyával is.

A konferencián többek között Popély Árpád, Kiss József, Pataky Ferenc és Simon Attila történészek mellett megszólalnak a 68-as események alakítói: Szabó Rezső, Szőke József, Mács József, A. Nagy László és mások is.

Dátum2008-11-21
HelymutatóFórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, Park utca 4.
RendezőFórum Kisebbségkutató Intézet
RészlegA nemzetiségi kérdés helye a prágai tavasz folyamatában