Miesto národnostnej otázky v procese Pražskej jari 1968 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Miesto národnostnej otázky v procese Pražskej jari 1968

V roku 2008 si pripomíname 40. výročie procesu a násilného potlačenia Pražskej jari v roku 1968. Napriek tomu, že reformný proces roku ´68 mal významný vplyv na zmenu režimu v roku 1989, historiografické hodnotenie vtedajších udalostí na náležitej odbornej úrovni dodnes nebolo vykonané.

Je tomu tak najmä čo sa týka tematiky Pražská jar a národnostná otázka, pričom v roku 1968 mala popri ekonomických a politických reformách rovnaký význam aj zmena prebiehajúca vo vzťahu národov a národností Československa. Spolu s liberalizáciou života spoločnosti sa totiž dostali na povrch aj dovtedy zamlčané národnostné problémy.

Prvotným zámerom konferencie je, aby sa za účasti najzasvätenejších odborníkov prediskutovala otázka, akú úlohu zohrávala národnostná otázka v udalostiach roku 1968 a či ústavný zákon o postavení národností prijatý v októbri 1968 predstavovala pokrok z hľadiska riešenia niektorých otázok. Dôležitou témou konferencie budú skúsenosti, ktoré by sa dali využiť pri riešení dodnes aktuálnych etnických problémov.

Na konferencii sa popri úlohe maďarskej menšiny v roku 1968 budeme zaoberať aj vývojom česko-slovenských vzťahov, tvorbou ústavného zákona o postavení národností, koncepciou autonómie Csemadoku, resp. reláciami Pražská jar a nemecká, poľská a rusínska menšina.

Na konferencii okrem historikov Lászlóa Szarku, Árpáda Popélya, Józsefa Kissa, Ferenca Patakyho a Attilu Simona prehovoria aj priami aktéri vtedajších udalostí: László Dobos, Rezső Szabó, József Gágyor, József Szőke, József Mács a ďalší.

Dátum2008-11-21
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, Parková 4.
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieMiesto národnostnej otázky v procese Pražskej jari 1968