Ways-Utak-Cesty – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Ways-Utak-Cesty

V Komárne, s názvom Ways-Utak-Cesty bola zorganizovaná trojdňová konferencia pre slovenských a maďarských pedagógov o aktuálnych otázkach a metódach výučby holokaustu v Študijnom centre Komárňanskej židovskej náboženskej komunity. Konferencia bola dvojjazyčná, so simultánnym tlmočením do maďarčiny a slovenčiny. Známi odborníci si vymenili svoje skúsenosti z tejto oblasti a prezentovali rôzne učebné metódy, pričom odzneli prednášky o holokauste, resp. o dejinách Židov. Historik Attila Simon, pracovník Fórum inštitútu pre výskum menšín a vedúci Katedry dejín Univerzity Jánosa Selyeho mal prednášku s názvom Maďari, Židia, Čechoslováci – Momenty z obdobia prvej Československej republiky. Ilona L. Juhász, pracovníčka komárňanského Etnologického centra referovala o udalostiach a doterajších výskumoch uskutočnených v rámci inštitútu v súvislosti s judaizmom a prezentovala publikácie vydaných Fórum inštitútom pre výskum menšín o dejinách židovstva.

Dátum2008-05-30 – 2008-06-01
Priestorové údajeKomárno
OrganizátorKomárňanské židovské náboženské spoločenstvo
ÚčastníciIlona L. Juhász, Attila Simon
OddelenieWays-Utak-Cesty