Könyvbemutató: Nyitra vidéki népballadák – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Könyvbemutató: Nyitra vidéki népballadák

A könyvbemutatóra „A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban V.“ című konferencia keretében került sor Nyitrán a nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának rendezésében. Komzsík Attila dékán megnyitó szavai után Kríza Ildikó folklorista, az MTA Etnológiai Kutató Intézetének munkatársa mutatta be és méltatta az Arany A. László születésének 100. évfordulója alkalmából megjelentetett reprezentatív kötetet. Vörös Ottó Arany A. László életútját ismertette, Sándor Anna pedig Arany nyelvészeti munkásságát mutatta be a konferencia résztvevőinek.

1944-ben jelent meg a Nyitravidéki népballadák című füzet, amely Putz Éva által 1941-ben Zsérén lejegyzett Fehér László balladája címen ismert szöveget adta közre. Ezt a kiadványt a Szlovákiai Magyar Közlemények 2. köteteként tervezett Nyitravidéki népballadák című teljes gyűjtemény követte volna. A beharangozott kötet azonban a háborús állapotok miatt már nem jelenhetett meg, és a magyar folklorisztika az egész népköltési anyagot a legutóbbi időkig elveszettnek hitte.
A közelmúltban került elő Arany A. László hagyatéka, benne az említett kiadvány félig előkészített változatával, valamint további szövegekkel, variánsokkal. Kiadványunk Arany A. László korabeli fényképeivel illusztrálva ebből a gyűjteményből ad szinte teljes válogatást.
A kézirat kritikai kiadása jelentős kultúrtörténeti esemény, hiszen több mint hatvanöt év elteltével olyan gyűjtőmunka eredményét mutatja be, amely a múlt század legnehezebb időszakában az ún. „Szlovák Állam” (1939-1945) idején valósult meg a Nyitra vidéki falvakban.
Kötetünkkel az akkori áldozatkész gyűjtők és adatközlők előtt tisztelgünk Arany A. László születésének 100. évfordulóján.

Dátum2009-11-30
HelymutatóDražovská 4, KFE Nyitra, 106-os terem
RészlegKönyvbemutató: Nyitra vidéki népballadák