Prezentácia knižnej publikácie: Ľudové balady z okolia Nitry – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Prezentácia knižnej publikácie: Ľudové balady z okolia Nitry

Prezentácia knižnej publikácie sa uskutočnila v Nitre, v rámci konferencie Úloha Horného Uhorska v maďarskej vedeckej činnosti, ktorú organizovala Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Dátum2009-11-30
Priestorové údajeDražovská 4, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, m. č. 106
OddeleniePrezentácia knižnej publikácie: Ľudové balady z okolia Nitry