Maďarsko-slovenská aglomerácia v okolí Bratislavy (AGGLONET) – 2. workshop – Rajka – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Maďarsko-slovenská aglomerácia v okolí Bratislavy (AGGLONET) – 2. workshop – Rajka

Slovensko-Maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy – Sieť komunitného rozvoja cezhraničnej aglomerácie Bratislavy

25. novembra 2009 sa v Rajke (MR) uskutočnil v poradí už druhý workshop projektu. Témou stretnutia bola Verejná doprava v cezhraničnej agglomerácii. Účastníci stretnutia sa venovali aj ďalším témam, a to možnostiam rozvoja siete, formám a metódam spolupráca v rámci siete a tiež diskutovali o požiadavkách partnerských organizácií.

Dátum2009-11-25
Priestorové údajeRajka
OrganizátorMTA RKK Západomaďarský vedecký inštitút
SpoluorganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
OddelenieAGGLONET
Fórum inštitút pre výskum menšín