Szakmai találkozó az AGGLONET program keretében – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Szakmai találkozó az AGGLONET program keretében

Visegrádon találkoztak és háromnapos szakmai megbeszélésen összegezték az AGGLONET-program eredményeit a két kutatóintézet (Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja és MTA RKK NYUTI, Győr) munkatársai. Részletesen átvették a készülő publikációk anyagait, és előkészítették az október 6-ra tervezett zárókonferenciát.

2010. június 21. (hétfő)
A projektum végrehajtásának áttekintése (Tóth K.–Lados M.–Hardi T.)

A projektum a végső stádiumába érkezett, ezért a két projektmenedzsment vezetői és áttekintették az egyes feladatok végrehajtását, az elszámolásokat, a projektum módosításának tervét, beleértve a költségvetés-módosítását is, illetve a hátralevő feladatokat (a publikációk megjelentetése, záró konferencia).
A záró konferencia időpontját 2010. október 6-ban jelölték meg Somorján a Fórum Kisebbségkutató Intézetben. A megbeszélés kiterjedt a konferencia programjának összeállítására, a meghívottak körének meghatározására és egyéb szervezési kérdésekre.

2010. június 22. (kedd)
A kérdőíves lekérdezés gyakorlati tapasztalatai, az adatbázissal kapcsolatos kérdések (Mészárosné Lampl Zsuzsanna)

Megtörtént a kérdőíves felmérés értékelése. Mészárosné Lampl Zsuzsanna erről adott nagyon részletes tájékoztatást. 650 kérdőív került lekérdezésre, amelyekből 600 került értékelésre az eredeti tervek szerint. Az elkészült tanulmány szövegét lásd a mellékletben. Ezt követően kérdések fogalmazódtak meg az egyes szakterületekre vonatkozólag, amelyeket a szakértők megvitattak és a tanulmánykötet végső formájában hasznosítanak

A workshopok értékelése (Tóth Károly)

A hálózatépítés a projektum legfontosabb része. A részvevők értékelték az egyes workshopok ezzel kapcsolatos eredményeit. Megállapították, hogy a hat önkormányzat polgármestere aktívan kivette a részét a munkából, szándékukban áll a továbbiakban a hálózatot működtetni, sőt már körvonalazódott egy hosszú távú együttműködési terv is, amelyet közös projektumok szintjén is szeretnének közösen érvényesíteni. Erről még külön megbeszélést tartanak.

A tematikus kutatói csoportok szakmai egyeztetése, az elkészült szakmai háttéranyagok és interjúk áttekintése.

Rövid összefoglaló előadások hangzottak el, amelyek keretében ismertetésre kerültek az elkészült elemzések, szakmai háttéranyagok:
– Tóth Károly a Pozsony környéki szlovákiai települések kulturális és társadalmi állapotáról tartott előadást.
– Szerda Tamás ugyanennek a régiónak a gazdasági adottságairól, kitörési lehetőségeiről beszélt.
– Liszka József a régió nemzetiségi összetételének pozitív hatásairól beszélt, ezek történelmi gyökereiről és hasznosíthatóságáról akár a turizmus, akár a közösségfejlesztés terén.
– Simon Attila a régióra gyakorolt külső hatások máig ható következményeit elemezte konkrét történelmi példán, a telepesfalvak kialakulása és gazdasági, társadalmi hatása kapcsán a régióban.
– Reisinger Adrienn az interjús felmérés eredményeit ismertette az oktatásügy és az egészségügy területén.
– Hardi Tamás pedig összefoglalta a projektum eredményeit és a hasznosításuk lehetséges formáit.

2010. június 23. (szerda)
A tanulmányok, illetve a tanulmánykötet egyeztetése (Hardi Tamás, Tóth Károly)

Ebben a részben a publikációk végső formájának a megbeszélése zajlott, beleértve ebbe a szlovák, illetve magyar fordításokat, a szerkesztés kérdését és a megjelentetés ütemtervét.

Dátum2010-06-21 – 2010-06-23
HelymutatóVisegrád
RendezőFórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja és MTA RKK NYUTI, Győr
RészlegAGGLONET
Fórum Kisebbségkutató Intézet