Stretnutie odborníkov v rámci programu AGGLONET – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Stretnutie odborníkov v rámci programu AGGLONET

Na trojdňovej odbornej porade boli vyhodnotené výsledky programu AGGLONET, ktorý uskutočnili pracovníci dvoch výskumných inštitútov (Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne a Regionálne výskumné centrum Maďarskej akadémie vied v Győri. Výsledky programu budú prístupné vďaka publikácie, ktorá je v štádiu redigovania a pripravuje sa aj záverečná konferencia, ktorá sa plánuje na 6. október 2010.

Dátum2010-06-21 – 2010-06-23
Priestorové údajeVyšehrad
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín (Šamorín) a MTA RKK NYUTI Győr
OddelenieAGGLONET
Fórum inštitút pre výskum menšín