Nútené vysťahovanie začalo pred šesťdesiatimi rokmi – konferencia o deportovaných – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Nútené vysťahovanie začalo pred šesťdesiatimi rokmi – konferencia o deportovaných

Spolok odvláčených do táborov nútenej práce v Hortobágyi (Maďarsko) a Nadácia Konrada Adenauera zorganizovala 18. mája 2010 v Budapešti vedeckú konferenciu na pamiatku núteného vysťahovania komunistami, ktoré začalo pred šesťdesiatimi rokmi. Na konferencii sa udalosťami zo spomínaného obdobia vo svojich prednáškach zaoberali maďarskí historici a priami účastníci vtedajších udalostí. Ako pozvaný hosť mal prednášku aj spolupracovník Fórum inštitútu pre výskum menšín, historik Árpád Popély. Venoval sa problematike deportácie Maďarov na Slovensku, ktorí boli vysťahovaní do Čiech.

Dátum2010-05-18
Priestorové údajeBudapešť, Hotel Gellért
OrganizátorSpolok odvláčených do táborov nútenej práce v Hortobágyi (Maďarsko), Nadácia Konrada Adenauera
ÚčastníciÁrpád Popély
PrednáškaÁrpád Popély: Odvláčenie maďarského obyvateľstva na Slovensku po roku 1945
OddelenieNútené vysťahovanie začalo pred šesťdesiatimi rokmi – konferencia o deportovaných