Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva v maďarskej a slovenskej kolektívnej pamäti 1918–26.06.2010 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva v maďarskej a slovenskej kolektívnej pamäti 1918–26.06.2010

Slovensko-maďarská zmiešaná komisia historikov si zvolila za tému svojej každoročnej konferencie rozpad Uhorska a Trianonskú mierovú zmluvu. O týchto udalostiach sa hovorilo nie z tradičného zorného uhla politických dejín, ale hľadala sa odpoveď na otázku, ako sa odráža Trianon a rozpad Uhorska v slovenskej a maďarskej kolektívnej pamäti. Fórum inštitút pre výskum menšín na konferencii zastupoval historik Attila Simon, ktorý v svojej prednáške rozoberal vzťah aktivizmu Maďarov na Slovensku k otázke Trianonu v medzivojnovom období.

Dátum2010-06-24 – 2010-06-25
Priestorové údajeNové Zámky
OrganizátorSlovensko-maďarská zmiešaná komisia historikov
ÚčastníciAttila Simon
PrednáškaAttila Simon: „... maďarský národ sa stal národom v tejto republike…”Vzťah aktivistickej politiky (politiky podporujúcej vládu) Maďarov na Slovensku k Trianonu a prvej Československej republike v medzivojnovom období.
OddelenieRozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva v maďarskej a slovenskej kolektívnej pamäti 1918–26.06.2010