Embermentők Magyarországon és Szlovákiában, Nemzetközi konferencia Raoul Wallenberg tiszteletére – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Embermentők Magyarországon és Szlovákiában, Nemzetközi konferencia Raoul Wallenberg tiszteletére

2012. november 21-én, 10.00 órától került megrendezésre az Embermentők Magyarországon és Szlovákiában címet viselő, Raoul Wallenberg tiszteletére rendezett nemzetközi konferencia. A konferenciát szervezőknek, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézetnek és a budapesti Raoul Wallenberg Emlékbizottságnak, sikerült olyan neves előadókat felsorakoztatni, akik kutatásaik eredményei révén új ismeretekkel gazdagították a második világháborús embermentések közel sem felderített területét.

A konferenciát Németh Zsolt, Magyarország Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára nyitotta meg, aki egyben a Raoul Wallneberg Emlékbizottság elnöke is. Beszédében elmondta, hogy a 2012-es, Raoul Wallenberg emlékév lassan a végéhez közeledik, de rendezvényei révén betöltötte küldetését. Külön hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a jelenkornak tisztelnie és ápolnia kell az embermentők szellemiségét, üzenetét és emlékét.

A Fórum Intézet nevében Öllös László elnök üdvözölte a konferencia résztvevőit. Majd Alexander Ben-Zvi, Izrael szlovákiai nagykövete, köszöntötte a résztvevőket.

A nyitóbeszédeket Szita Szabolcs, a budapesti Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója Wallenberg és embermentés Magyarországon c. előadása követte, melyben bemutatta a svéd diplomata életét, pályáját, embermentő tevékenységét és az őt ebben segítő magyarok szerepét is bemutatta. Külön kitért az Emlékközpont kutatói tevékenysége eredményeinek bemutatására is. Eduard Nižňanský, a pozsonyi Comenius Egyetem professzora előadása zsidók és nem zsidók szlovák állbeli viszonyáról szólt. Részletesen kitért a Tiso-i állam politikájára és ez irányú kutatásait is bemutatta. Simon Attila, a Fórum Kisebbségkutató Intézet történésze, egyetemi tanár előadása  a jelenleg is folyó Eszterházy János szerepét és munkásságát feltáró kutatás eredményeit összegezte. Az előadások után élénk vita alakult ki, mely főként Eszterházy János embermentő szerepét taglalta.

A délutáni első blokkban az előadások nem mindennapi hősökről és tetteikről szóltak, akik neve reméljük – konferenciánknak köszönhetően is – hamarosan bevonul a tankönyvekbe, köztudatba. Szarka László előadása a komáromi zsidóság pusztulásáról és Alapy Gáspár tragédiájáról szólt. Katarína Hradská felolvasott előadása a Szlovákiából deportált zsidók megmentésére irányuló törekvésekről, s ezen belül Fleischmann Gizi életéről, önzetlen segítségnyújtásáról szólt. Botos János előadása a keresztények és cionisták zsidó gyermekek megmentésére tett aktivitásait vette számba. Majd végezetül Fiamová Martina szólt a Mezőgazdasági birtokok kezelésére szolgáló alapon belül tevékenykedő František Bošňák tetteiről.

A konferenciát záró második délutáni blokkot Koncsol László előadása nyitotta, mely a református embermentőkről és mentési tevékenységükről szólt. Őt Salamon Pál követte, aki a budapesti Holokauszt Emlékközpont dokumentációs tevékenységét mutatta be.

A konferencia előadásai megtekinthetők honlapunkon és terveink szerint jövőre könyv formájában is megjelennek.

 

Videófelvételek:

Németh Zsolt (parlamenti államtitkár, Külügyminisztérium, Magyarország): Megnyitó

Öllös László (elnök, Fórum Kisebbségkutató Intézet): Megnyitó

Ben-Zvi, Alexander (Izrael szlovákiai nagykövete): Megnyitó

Szita Szabolcs (Holokauszt Emlékközpont, Budapest): Wallenberg és embermentés Magyarországon

Simon Attila: Megjegyzések Esterházy János és a zsidókérdés kapcsán

Vita a somorjai Raoul Wallenberg konferencián

Dátum2012-11-21
HelymutatóSomorja
RendezőFórum Kisebbségkutató Intézet
TársrendezőRaoul Wallenberg Emlékbizottság
RészlegMagyarságkutatás