„Csak vándorok, csak bujdosók vagyunk“ – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

„Csak vándorok, csak bujdosók vagyunk“

Tíz éve halt meg Zalabai Zsigmond neves irodalmár, kutató, szerkesztő, egyetemi oktató, művelődésszervező. Ebből az alkalomból a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtárral közösen a Fórum Kisebbségkutató Intézet emlékkonferenciát rendezett Somorján. A konferencián az előadók részletekbe menően elemezték Zalabai Zsigmond munkásságát, különös tekintettel a Bibliotheca Hungarica szlovákiai magyar könyvtár megalakítása körül végzett fáradhatatlan aktivitásaira (Végh László), a tudományszervezés terén kifejtett pótolhatatlan eredményeire (Filep Tamás Gusztáv),  a Csemadokban és a somorjai színjátszókörben végzett művelődésszervezői munkájára (Bárdos Gábor) és az fiatal írónemzedékek felkarolására, illetve az irodalmi élet megszervezésében kifejtett tevékenységére (Tóth László). A rendezvényt a somorjai temetőben Zalabai Zsigmond sírjának megkoszorúzása zárta, ahol Mészáros Ottó, Ipolypásztó polgármestere, Bárdos Gábor, Somorja Város polgármestere és Csehy Zoltán docens, a Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékének egyetemi oktatója mondott ünnepi beszédet.

A somorjai rendezvény előtt ugyanezen alakalomból 2013. december 23-án a pozsonyi Magyar Intézetben a Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékének szervezésében szakmai konferenciára kerül sor „Tűnődés a trópusokon” címmel.

______________________________________________________________________________________________________


Tóth Károly: Megnyitó

Végh László: Zalabai Zsigmond szerepe a Bibliotheca Hungarica, központi szlovákiai magyar könyvtár megalapításában

Filep Tamás Gusztáv: Zalabai Zsigmond szerkesztői és tudományszervezői tevékenysége

______________________________________________________________________________________________________

„Csak vándorok, csak bujdosók vagyunk“ 

Emlékkonferencia Zalabai Zsigmond halálának 10. évfordulóján.

A konferencia rendezője:
Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár, Somorja
Társrendezők:
A Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszéke, Pozsony
Somorja Város Önkormányzata
Időpont: 2013. december 4. (szerda), 10.00 óra
Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Park utca 4., Somorja

A konferencia programja:

09.30   Regisztráció

10.00Megnyitó. Tóth Károly, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója

  • 10.05   Zalabai Zsigmond szerepe a Bibliotheca Hungarica, központi szlovákiai magyar könyvtár megalapításában. Végh László, a Bibliotheca Hungarica igazgatója
  • 10.25   Zalabai Zsigmond szerkesztői és tudományszervezői tevékenysége. Filep Tamás Gusztáv, irodalomtörténész

10.45   Kávészünet

  • 11.00   Zalabai szerepe a Csemadok kultúrmunkájában. Bárdos Gábor, polgármester
  • 11.20   A regionális kutatások úttörője és vezéralakja. Koncsol László, irodalomtörténész
  • 11.40   Zalabai kalandozása a költészetben – versutazások a történelemben. Tóth László, irodalomtörténész

12.00  Ebéd

14.00   Koszorúzás Zalabai Zsigmond sírjánál. Beszédet mond:

  • Bárdos Gábor, Somorja Város polgármestere
  • Csehy Zoltán docens, Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszéke
  • Mészáros Ottó, Ipolypásztó polgármestere

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2013“

 

_____________________________________________________________________

A somorjai rendezvény előtt ugyanezen alakalomból 2013. december 23-án a pozsonyi Magyar Intézetben a Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékének szervezésében szakmai konferenciára kerül sor. A konferencia programja a következő:

 

TŰNŐDÉS A TRÓPUSOKON

Zalabai Zsigmond emlékkonferencia
Időpont: 2013. december 2–3.
Helyszín: Pozsonyi Magyar Intézet, Védcölöp utca (Palisády) 54.

PROGRAM

December 2.

11:00–11:10 Megnyitó. Köszöntőt mond Misad Katalin tanszékvezető
11:20–11:40 Margócsy István: A költészet modellálhatatlansága?
11:40–12:00 Kulcsár-Szabó Zoltán: A fikció Paul de Mannál
12:00–12:15 Vita, hozzászólás

Kávészünet

1. Új média, facebook, költészet

12:30–12:50 L. Varga Péter: Jelenlét, idő, színtér. Költészet és médiumok az ezredfordulón túl
12:50–13:10 Németh Zoltán: A Facebook-költészet
13:10–13:30 Gaborják Ádám: „sosem voltam itt” – Újmédia és költészet a kortárs fiatal lírában
13:30– 13:45 Vita, hozzászólások

Ebédszünet

2. (Neo) avantgárd, zene, népiség

15:30–15:50 Orcsik Roland: Mi rejlik a takaród alatt? (A szervetlen metaforaképződés Ladik Katalin költészetében)
15:50–16:10 Csehy Zoltán: Aleatória, entrópia, formális és szerves zenei fejlesztés Cselényi László költészetében
16:10–16:30 Bedecs László: „Vidékről a városba került”– népiség, avantgárd és posztmodern Tőzsér Árpád, Bertók László és Aczél Géza költészetben
16:30–16:45 Vita, hozzászólások

 

December 3.

1. Metalepszis, mese, retorika

10:00–10:20    N. Tóth Anikó: Tündérrigólányok, vágtázó csodák. Máté Angi szóképei
10:20–10:40    Petres Csizmadia Gabriella: Metalepszis a mesében
10:40–11:00 Kollár Árpád: Tolnai Ottó gyerekverseinek retorikai struktúrái, ismétlődésrendszerei
11:00–11:15 Vita, hozzászólások

Kávészünet

2. Időkoncepciók, sejtetés, költészet

11:30–11:50 Polgár Anikó: „Az idő egész terével”. A sejtetés, a felismerés és az egymásba áramoltatás poétikája Devecseri Gábor költészetében
11:50–12:10 Száz Pál: Örökké Valóság. Időkoncepciók Nyéki Vörös Mátyás Tintinnabulum… és Borbély Szilárd Halotti pompa című kötetében
12:10–12:20 Gorove Eszter: „hol vagyok én?”. Oravecz Imre: Halászóember
12:20–12:35 Vita, hozzászólások

Ebédszünet

3. Metaforák, jelhasználat, adaptáció

15:00–15:20 Fazekas Andrea: Metaforák Berniczky Éva és Kovács Magda novelláiban
15:20–15:40 Benyovszky Krisztián: Botcsinálta jelhasználat
15:40–16:00 Kuklis Katalin: Líra és adaptáció
16:00–16:15 Vita, hozzászólások

Kávészünet

4. Szlovák–magyar kulturális tér, műfordítás, recepció

16:30–16:50 Brutovszky Gabriella: A barokk közköltészet magyar-szlovák vonatkozásai
16:50–17:10 Hizsnyai Ildikó: A közös tér metaforikájának fordítói aspektusairól
17:10–17:20 Dusík Anikó: Zalabai Zsigmond munkásságának recepciótörténete
17:20–17:35 Vita, hozzászólások

17:35 Zárszó

Dátum2013-12-04 – 2013-12-04
HelymutatóFórum Kisebbségkutató Intézet, Park utca 4, Somorja
RendezőFórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár, Somorja
TársrendezőSomorja Város önkormányzata
RészlegMagyarságkutatás